Staten skal gå i spidsen med at fremme den grønne omstilling. Det er tanken bag den strategi for grønne offentlige indkøb, som regeringen har fremlagt som et vigtigt bidrag til at sikre gennemførelsen af Folketingets ambitiøse målsætning om at nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og nå klimaneutralitet inden 2050.

Vi skal alle medvirke til den grønne omstilling – såvel hjemme som på arbejdspladsen. Det kan både ske i vores daglige adfærd og via vores jobfunktioner. Som finansministeren helt rigtigt udtrykker det i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb, vil omstillingen stille nye krav både til offentligt ansatte og til leverandørerne til den offentlige sektor.

Netop en omlægning af det offentliges indkøb spiller en stor rolle i den grønne omstilling. I 2019 medførte indkøb i stat, regioner og kommuner en drivhusgasudledning på 12 millioner ton, hvoraf de 4 ton blev udledt i Danmark. Grønne indkøb i den offentlige sektor kan medvirke til at nedbringe denne udledning ved målrettet at arbejde med bæredygtige indkøb. Derfor ønsker regeringen, at Danmark som et af de første lande allerede næste år sætter konkrete klimamål, der kan virke som en grøn forandringsmotor.

Der lægges op til ikke alene indkøb af mere miljøvenlige produkter, men også til at indføre politikker, der reducerer forbruget. Det skal være obligatorisk at vælge miljømærkede produkter eller produkter, der lever op til tilsvarende krav startende med papir, tryksager, rengøringsmidler samt sæbe- og hygiejneprodukter, ligesom der fremadrettet alene købes LED-lyskilder fra de to bedste energiklasser. For at flytte fokus fra indkøbspris til de samlede omkostninger i et produkts livsforløb skal totalomkostninger inden for en række områder afgøre, hvilke produkter der indkøbes.

Brugen af engangsemballage skal skæres ned til fordel for genanvendelige materialer, og energiforbruget reduceres i statens bygninger via energieffektivitetsplaner i ministerierne. Alt i alt en række tiltag, der på samme tid både vil kunne spare penge og formindske klima- og miljøbelastningerne.

Omstillingen vil ikke give de store udslag på kort sigt, men kan med tiden tage fart og gøre en forskel til gavn for vores klode ved at vise vejen, give erfaring og inspiration til andre. Set med HK-briller rummer regeringens strategi for grønne indkøb også spændende potentialer med nye eller ændrede opgaver for HK’erne. Som det hedder i regeringens oplæg, skal de dygtige indkøbsmedarbejdere have friheden til at købe klogere og grønnere ind, hvilket forudsætter de rigtige kompetencer og en målrettet kompetenceudvikling, som der skrives i oplægget.

Vi er i HK helt enige og godt i gang med at indarbejde grøn omstilling og bæredygtighed i både vores grunduddannelser og i efter- og videreuddannelsestilbud i form af blandt andet nye AMU-kurser og oplever også stor interesse fra erhvervsskolerne for at sætte bæredygtighed på skemaet. Sammen med skoler og arbejdsgivere er vi i færd med at kortlægge, hvilke kompetencekrav grøn omstilling stiller til både privat og offentligt ansatte. I uddannelserne skal blandt andet indgå kendskab til den efterhånden store skov af miljømærker og forskellige tekniske standarder samt til FN's verdensmål, der på flere felter skal fremme bæredygtighed. Der skal også uddannes til at bruge værktøjer til beregning af livscyklusser og totalomkostninger.

Vi er i det hele taget i HK og fagbevægelsen indstillet på at engagere os i grøn omstilling, der har været på dagsordenen siden sidste år med temadrøftelser i hovedbestyrelsen i HK og tema på en konference i FH, der også har formuleret en helhedsplan for grøn omstilling.

LÆS OGSÅ: Klima er også en sag for HK

Grøn omstilling er en oplagt mulighed for nye, interessante opgaver og funktioner til HK'erne. Så vi skal gribe chancen og også på den måde bidrage til den grønne omstilling og indsatsen for en bæredygtig fremtid.