Hvid jul blev det heller ikke denne gang. Covid-jul blev det til gengæld for os alle, der måtte lave om på mange gode gamle juletraditioner både derhjemme og på arbejdspladsen. Julefrokosten blev droppet eller ændret til at foregå virtuelt. Dejligt overhovedet at kunne mødes via skærmene til julehygge med kollegerne, men ikke det samme som at mødes i den virkelige verden.

Det er nok også den følelse, som mange efterhånden har i det daglige arbejdsliv, hvor kontakt med kolleger og chef igen mest foregår online.

Den kampånd og entusiasme, der prægede mange af os i forårets nedlukning med massiv overgang til hjemmearbejde, er kølnet noget i vinterkulden. Selv om den påbegyndte vaccination kan ses som et lys i vintermørket, men for de fleste af os nok stadig ligger nogle måneder fremme i tiden.

En vis coronatræthed og -tristhed presser sig på sammen med spørgsmålet: Er hjemmearbejde frihed eller fængsel?

En netop gennemført undersøgelse blandt et udsnit af HK Stats medlemmerviser, at glæden ved hjemmearbejdet er faldet, sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra juni.

Mens begejstringen næsten var enorm i de lyse forårsmåneder, især over den større fleksibilitet og bedre muligheder for at koncentrere sig, opleves nu i højere grad også ulemperne. Mens hver anden i foråret følte en udbredt grad af frihed, er det nu kun lidt flere end hver tredje.

Væsentligt færre oplever også nu end i foråret ro og fordybelse, ligesom færre føler sig afslappet og lidt flere stressede. Kedsomhed og ensomhed er også steget, så hver tredje nu føler sig ensom. Isolation i forhold til kollegerne var én af de få negative ting, som mange allerede i undersøgelsen fra juni gav udtryk for.

Resultaterne fra HK Stats nye undersøgelse ligger i store træk på linje med flere nyere undersøgelser. De viser, at der blandt lønmodtagerne er forskellige holdninger til hjemmearbejde. Og de viser, at flere er blevet mere skeptiske over for i alt fald en så udstrakt brug af hjemmearbejde, som vi oplever nu.

En undersøgelse blandt medlemmer af HK Privat viser, at hver femte føler sig ensom, og at flertallet oplever mindre fællesskab og sparring samt savner kollegerne. Kun 3 procent af de adspurgte mente, at der ikke var ulemper ved at arbejde hjemme, mens 15 procent af deltagerne i HK Stats undersøgelse opfatter hjemmearbejde som meget positivt. Det er halvt så mange som i foråret.

Også stress oplever medlemmerne af HK Privat, ligesom magistrenes fagforening melder om, at 53 procent flere henvendelser i efterårsmånederne om stress sammenlignet med sidste efterår. Djøf har fået 20 procent flere henvendelser om følgerne af at sidde meget alene med opgaverne og føle sig afkoblede fra kolleger og chef. Og netop mange chefer kan også blive stressede af hjemmearbejde. Gode chefer kan opleve en stor udfordring i at holde jævnlig kontakt med deres medarbejdere og være til rådighed for sparring.

En undersøgelse fra DTU gennemført ved både forårets og efterårets hjemsendelse af medarbejdere viser, at mange chefer har svært ved at lede på distancen. Ifølge undersøgelsen føler ledere sig væsentlig mere udfordret end medarbejderne. Lederne har længere arbejdsdage, færre pauser og en begrænset social kontakt. Ja, de føler et stort tab ved ikke at kunne være sammen med medarbejderne.

Hvis chefer mistrives, påvirker det også den samlede trivsel på arbejdspladsen og går derfor også ud over medarbejderne, især hvis deres humør heller ikke er for højt. Ikke blot det psykiske arbejdsmiljø er presset af det udbredte hjemmearbejde, men også det fysiske. Allerede i foråret fortalte fysioterapeuter og kiropraktorer om flere klienter med smerter på grund af hjemmearbejde, og undersøgelser viser det samme. En undersøgelse fra HK Privat viser, at hver tredje oplevede gener på grund af dårlige arbejdsstillingerEn undersøgelse foretaget blandt hjemmearbejdende ingeniører viser, at hver femte har haft gener på grund af en dårlig indrettet hjemmearbejdsplads.

Selv om arbejdsmiljøreglerne også gælder ved mere end blot kortvarigt hjemmearbejde, blev der nok på mange arbejdspladser i foråret set lidt stort på det. Ved efterårets hjemsendelse ser der ud til i højere grad at blive taget hensyn til reglerne; men formodentlig ikke nok – og en del arbejdsgivere ønsker reglerne lempet.

It-branchens forening har slået til lyd for lempelse af reglerne, og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har henvendt sig til Folketingets beskæftigelsesudvalg med et ønske om at suspendere reglerne under coronapandemien. Derfor har HK haft kontakt til både beskæftigelsesministeren og beskæftigelsesordføreren hos Radikale Venstre, der i Folketinget vil skulle levere de afgørende stemmer. HK har i et åbent brev til politikerne – og også i medierne – kraftigt advaret mod at slække på reglerne.

Arbejdsmiljøet skal ikke i ly af coronapandemien undergraves, så der skabes en ny normal – baseret på lavere standarder. Vi har gjort os nogle erfaringer med hjemmearbejde og skal bruge de positive af dem til at finde en god måde at udnytte de teknologiske muligheder, der er blevet udviklet og udbredt. Den nye undersøgelse viser nemlig, at 2 ud af 3 af HK Stats medlemmer ønsker at gøre brug af hjemmearbejde. Og grebet rigtigt an, kan hjemmearbejde give fleksibilitet og dermed frihed og ikke en oplevelse af at være rykket i fængsel.

Sneen faldt først efter jul og nytår, men har lyst lidt op i en mørk tid, hvor dagene lidt efter lidt bliver længere og lysere. Så med eller uden hjemmearbejde er der med vacciner på vej lys forude.

annonce arbejdsmiljø

Peter Raben har sammen med kolleger fra HK-forbundet og de øvrige sektorer kraftigt advaret mod at slække på reglerne for arbejdsmiljøet ved hjemmearbejde. Annoncen her var indrykket i dagspressen i december 2020 (klik på billedet for at åbne som pdf-fil).