Så er vi kommet halvvejs igennem endnu et forsømt forår, hvor corona stadig sætter sit præg på vores hverdag, selv om der lempes på restriktionerne. Vi længes nok alle mod at vende tilbage til en mere normal hverdag; men selv om coronabarometeret står på bedre vejr, kan det ændre sig lige så hurtigt som det meget omskiftelige forårsvejr.

I Danmark har vi klaret os relativt godt gennem mere end et års coronapandemi, men i hele verden er mere end 3 millioner mennesker døde som følge af covid-19 – en del af dem smittet på jobbet. Derfor var corona også temaet for Arbejdsmiljøets Internationale Dag 28. april, der blev markeret af fagforeninger i mange lande – også i Danmark og af HK.

12 procent af de coronasmittede i Danmark – eller knap 30.000 personer – vurderes ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed at være blevet smittet på arbejde eller under uddannelse. Der er anmeldt 6.500 tilfælde af covid-19 som arbejdsskade – langt de fleste fra ansatte inden for sundheds- og socialområdet, men også cirka 500 inden for offentlig og privat administration.

Sociale relationer under pres

Ikke alle anmeldelser går på smitte, men kan være hudsygdomme eller psykiske belastninger relateret til corona. Indtil videre er dog ingen af anmeldelserne om psykiske lidelser blevet anerkendt. Alligevel er det vigtigt at anmelde også psykiske følger af coronasituationen – lige så vel som alvorlige bivirkninger af vaccination, hvor de første 4 sager nu er blevet anerkendt. Når antallet af anmeldte sager sammenholdes med vurderingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, tyder det på, at en hel del coronarelaterede sygdomme opstået i jobsammenhæng ikke anmeldes med muligheden for erstatning.    

Nogle smittede har haft svære sygdomsforløb, som kan tage tid at komme over og måske give følgevirkninger, der påvirker deres dagligdag og arbejdsevne over længere tid. Endnu flere også ikke-smittede kan mentalt være påvirket af den lange nedlukning og opleve en stigende coronatræthed og tristhed. Det gælder især unge både under uddannelse og som nyansatte. Det er svært at få den sociale dimension med, når man sidder hjemme ved computeren og ikke møder medstuderende eller kolleger.

LÆS OGSÅ: Vi holder stadig gang i diadem-torsdag 

Undersøgelser fra blandt andet Københavns Universitet og DTU viser, at det påvirker de sociale relationer mellem kolleger og i forhold til chefer, når den uformelle snak ved printeren, kaffemaskinen eller over frokostbordet forsvinder. Det går ud over trivslen, som ikke bare lige hæves ved på et eller andet tidspunkt at vende tilbage til arbejdspladsen. Hjemmearbejde har givet nye vaner og for mange en større fleksibilitet, som ønskes fastholdt, selv om det kan give udfordringer i forhold til igen at indrette arbejdet til fysisk at foregå på arbejdspladsen i hovedparten af tiden. Der kan være forskellige opfattelser af, hvor mange dage om ugen der kan arbejdes hjemme, hvis sammenhængskraften på arbejdspladsen skal sikres.

Tilbagevenden på forsvarlig måde

Mens nogle hjemmearbejdende glæder sig til at vende tilbage på arbejdspladsen, er andre blevet så vant til at arbejde i ro og fred hjemme, at tilbagevenden til især et storrumskontor kan virke skræmmende og som en trussel mod deres arbejdsglæde.

LÆS OGSÅ: De hjemmearbejdende må ikke blive glemt under genåbning 

Hvornår de mange hjemmearbejdende kan møde op på arbejdspladsen er helt op til regering og myndigheder at afgøre, men det er vigtigt, at tillidsvalgte og ledere i god tid forbereder sig på, hvordan en hel eller delvis genåbning af arbejdspladsen gribes an, når det bliver aktuelt. Ikke blot for at undgå smitterisiko, men for også at tage hånd om trivslen og sikre en på alle måder tryg tilbagevenden – på en forsvarlig og fornuftig måde.

Vi skal tage os godt af hinanden og også lære af erfaringerne fra coronatidens nedlukning. Det er temaet for et webinar åbent for alle interesserede og arrangeret af Arbejdsmiljørådet 27. maj. Webinaret er en erstatning for den årlige uddeling af årets arbejdsmiljøpris som i år ikke kan gennemføres som et arrangement med flere hundrede deltagere – på grund af corona.

Uden tvivl har corona medvirket til, at måden at arbejde på også i fremtiden vil blive anderledes end før pandemien. Så lad os finde de positive erfaringer og lade dem indgå i at skabe et godt arbejdsliv for alle efter corona.