Filosofien er den samme blåøjede, som vi igen og igen har set slå fejl, nemlig troen på, at hvis vi bare pisker, skubber og trækker de ledige hårdt nok, så bliver de motiverede til at finde, søge og få et arbejde.

Filosofien er den samme blåøjede, som vi igen og igen har set slå fejl, nemlig troen på, at hvis vi bare pisker, skubber og trækker de ledige hårdt nok, så bliver de motiverede til at finde, søge og få et arbejde.
 
For selvom beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen bedyrer, at forslaget om, at ledige skal søge i hele landet, trods alt kan udlægges mere blødt, så er det et glimrende eksempel på, hvordan tankegangen – og retorikken – er, når det gælder ledige.
 
Ledige med lange og mellemlange uddannelser skal allerede i dag søge jobs i hele landet. Nu foreslår regeringen, at ufaglærte og faglærte skal underlægges den samme regel.
 
Selvom jobsøgning fra Gedser til Skagen, ifølge ministeren, dog ikke skal tages helt bogstaveligt, så vil regeringen altså presse ledige til at søge jobs i nogle langt større geografiske områder, men hvor realistisk er det for en ufaglært at flytte sig hundredvis af kilometer hver eneste dag – med de udgifter, der er forbundet med enten egen bil eller offentlige transportmidler?

Hverken den ledige ufaglærte eller virksomheden bliver mere lykkelige af, at den ledige flytter sig 200-300 kilometer om dagen

Man kan samtidig spørge, om det er vejen til at løse den mangel på medarbejdere, der ser ud til at vente i de kommende år? Handler det ikke i langt højere grad om at sikre det optimale match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes konkrete behov? Eller sagt på en anden måde: Hverken den ledige ufaglærte eller virksomheden bliver mere lykkelige af, at den ledige flytter sig 200-300 kilometer om dagen, hvis virksomheden har brug for nogle bestemte kompetencer. Løsning: Lad os i stedet sætte et struktur- og uddannelsesarbejde i gang, hvor de ufaglærte ledige flyttes kompetencemæssigt frem for geografisk. Vi kan jo gå forrest på Fyn ved at sætte os sammen på samme side af skrivebordet.
 
I regeringens udspil lægges der samtidig op til, at du skal have seks ugers karantæne fra dagpenge, hvis du siger dit job op uden gyldig grund. Det er en unødig fordobling af den aktuelle karantæne, og det tyder ikke på, at beskæftigelsesministeren har planer i den retning. For når jeg ser regeringens beskæftigelsesudspil, så synes jeg ellers, der er masser af gyldig grund til at sige op. For eksempel den grund, at regeringens beskæftigelsespolitik fejler, når den er baseret på papirpolitik frem for initiativer, der reelt bringer ledige, kompetencer og virksomheder sammen.