Det var dog også på høje tid efter en periode, hvor regeringen har zig zag’et rundt på området. Den ene dag med udmeldinger om, at erhvervsuddannelserne skulle styrkes – og dagen efter sad de samme politikere i grønthøsteren med omprioriteringsbidraget som køreplan. Derfor er der masser af tabt terræn, der skal genvindes, før vi kan tale om en egentlig styrkelse. Der er samtidig stadig nogle pengestrømme til og fra erhvervsskolerne, der virker ret uigennemskuelige.

Derfor er der masser af tabt terræn, der skal genvindes, før vi kan tale om en egentlig styrkelse.

Når det er sagt, så kan vi fra HK kun sige, at den nye aftale har nogle af de helt rette elementer, hvis vi skal genetablere erhvervsuddannelserne som et attraktivt alternativ for de unge – og hvis mere end de nuværende 20% af en ungdomsårgang skal genfinde glæden ved håndens arbejde.
 
Aftalen lægger op til et styrket samarbejde på tværs af folkeskolen, kommunerne, UU-vejledningen og erhvervsskolerne. Det giver god mening, at denne fødekæde kommer til at stå lidt stærkere. Aftalen vil desuden blandt andet sikre flere lærepladser, mere praksisfaglighed allerede i folkeskolen, en bedre vejledningsindsats og mere attraktive undervisningsmiljøer. 

Der skal en massiv investering til, hvis aftalens planer og ambitioner skal omsættes i praksis

Så langt, så godt… For er det en ansvarlig forligskreds, der står bag aftalen, så vil de følge den op med en passende finansiering, der ikke bare lapper på de skader, som omprioriteringsbidraget har givet på erhvervsskolerne og hele vores uddannelsessektor. Der skal en massiv investering til, hvis aftalens planer og ambitioner skal omsættes i praksis – og i den større søgning til erhvervsuddannelser, der er så vigtig, hvis virksomhederne i fremtiden skal have adgang til den faglærte arbejdskraft, de får brug for.
 
Titlen på den nye aftale er ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Den titel er desværre ikke helt spot on, når det gælder de merkantile uddannelser. For vi kan se, at der på en lang række merkantile fagområder vil ske en markant digitalisering og automatisering. Derfor burde netop den merkantile del have fyldt mere i aftalen med et bud på, hvordan vi gearer, digitaliserer og uddanner disse grupper til en ny virkelighed.
 
Der er samtidig nogle torne i aftale-buketten, der sandsynligvis afspejler behovet for politisk konsensus i en bred aftale. For det giver for eksempel ikke mening at ville styrke de svækkede erhvervsskoler og så samtidig give andre, private parter mulighed for at udbyde de samme uddannelser. Det vil desuden være vigtigt, at den omtalte ”professionalisering” af skolebestyrelserne ikke bliver på bekostning af arbejdsmarkedets parters deltagelse i bestyrelserne, hvor vi kan bidrage med vigtig viden om virkeligheden derude på arbejdsmarkedet og arbejdspladserne.
 
Vi glæder os dog til at følge arbejdet med at omsætte aftalen i praksis og håber, at den bliver et stort skridt i den rigtige erhvervsretning.