Ros til medlemmer, ris til sundhedsudspil
Pia Tørving, der både er formand for HK Midt og medlem af Regionsrådet for Syddanmark, har haft nedenstående synspunkt i de regionale aviser. Her roser hun ”…alle de dygtige og dedikerede medarbejdere i vores sundhedsvæsen”, men er kritisk over for regeringens sundhedsudspil, fordi det lægger op til at fjerne regionerne og dermed det demokratiske element i vores sundhedsvæsen. 

Nu kom regeringens udspil til en sundhedsreform, og desværre bekræfter det rygterne om, at regeringen vil nedlægge vores regionsråd og erstatte dem med rent administrative enheder, der ledes af såkaldte ”professionelle bestyrelser”. Det er en af-demokratisering af vores sundhedsvæsen, der bør vække bekymring hos de egentlige ejere, nemlig borgerne i Danmark.
For sundhedsvæsenet er fælles gods, hvorfor det er et sundhedsfarligt forslag fra regeringen, der tilsyneladende vil flytte sundheden fra demokratisk valgte borgerrepræsentanter til ”sundhedsforvaltninger”, der er rent administrative enheder.

Det undrer mig, at regeringen gennemfører et dyrt prestigeprojekt som udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen og nu omvendt fjerner den geografiske, demokratiske og politiske nærhed i organiseringen af vores sundhedssystem.

Der bliver dagligt præsteret flot af alle de dygtige og dedikerede medarbejdere i vores sundhedsvæsen. Det viser mange nøgletal.

For jeg tror ikke på modellen med administrative enheder, der suppleres med 21 såkaldte sundhedsfællesskaber, når den mangler muligheden for direkte kontakt til folkevalgte.
Den politisk og ideologisk motiverede idé om at nedlægge regionerne matcher heller ikke den reelle virkelighed ude i regionerne. For hvis målet med den nye struktur er effektiv drift, så var det måske en idé, hvis regeringen kiggede nærmere på regionernes drift og resultater. For selvom der kan være forskelle mellem de enkelte regioner, så tegner der sig et klart billede af, at regionerne præsterer bedre og bedre på de opstillede nationale mål – og leverer de resultater, som landspolitikerne og vi som regional-politikere med rette forventer. Der bliver dagligt præsteret flot af alle de dygtige og dedikerede medarbejdere i vores sundhedsvæsen. Det viser mange nøgletal.

Jeg havde håbet, at statsministeren og regeringen ikke bare havde lyttet til denne klare stemme, men også til sit eget bagland og til de fem regionsrådsformænd, der forleden havde en kronik på gaden. Her gennemhullede de en række myter omkring regionerne og satte positive tal på, at regionerne ikke bare har en demokratisk styrke i sig, men også udjævner regionale forskelle i behandlingskvaliteten, får nedbragt ventetider og er billige i drift. Det var interessant læsning, som også burde have flyttet Lars Løkke. Eller hvad med de mange regions- og sundhedspolitikere i Venstre, der henvendte sig til statsministeren med en opfordring til at bibeholde regionerne – ud fra de samme argumenter om demokratisk nærhed? Samtidig fornemmede man allerede onsdag, at der vil dukke mange andre kritiske stemmer op – også fra regeringens egne rækker og sågar fra DF.

Det danske sundhedsvæsen skal være trygt, nært og nemt, hvilket det efter min mening ikke vil være med administrative enheder frem for de nuværende folkevalgte regionsråd.

Det danske sundhedsvæsen skal være trygt, nært og nemt, hvilket det efter min mening ikke vil være med administrative enheder frem for de nuværende folkevalgte regionsråd. Det kan derfor gå hen og blive en sundhedsfarlig, dyrekøbt reform, Lars Løkke-regeringen er i færd med at gennemføre.