Så sort/hvidt stilles det ofte op i argumentationen for, at alle skal arbejde længere, så vores virksomheder får adgang til arbejdskraften – og samfundsøkonomien bliver aflastet, fordi der spares store pensionssummer.

Jeg har også en anden kasket på, nemlig formandskasketten i HK Midt, og uanset hvilken af de to kasketter, jeg har på, så er det tydeligt for mig, at denne argumentation ikke holder. At den ikke afspejler virkeligheden for en endda stor gruppe danskere. For vi må ganske enkelt ikke generalisere, når det kommer til pensionsalder, idet der stadig er jobtyper og arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne bliver fysisk eller psykisk belastet i en sådan grad, at de ikke vil kunne vente med en pensionering til de er 65 år eller sågar 70+, som der bliver talt om.

For vi må ganske enkelt ikke generalisere, når det kommer til pensionsalder, idet der stadig er jobtyper og arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne bliver fysisk eller psykisk belastet i en sådan grad, at de ikke vil kunne vente med en pensionering til de er 65 år eller sågar 70+, som der bliver talt om.

Det vil der utvivlsomt være en del, der kan, men der vil altså samtidig være mange, også på HK-kontorarbejdspladserne, der vil være nedslidt efter mange år, hvor arbejdsmængde og arbejdstid ikke har matchet. Hvor en hård tone, dårlig ledelse, udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, tæt kontakt med borgerne, involvering i borgeres personlige forhold m.m. har slidt på psyken eller ensidigt arbejde har slidt på kroppen.

Jeg hilser derfor initiativet fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om en differentieret pensionsalder velkommen. Det er, på den helt gode måde, typisk dansk, hvis vi vælger at indføre forskellig alder for pensionering og dermed får taget hånd om de, der ufrivilligt ikke kan være med længere.

Det vil samtidig ikke, som nogen påstår, være at behandle folk forskelligt. Det vil tværtimod være at behandle folk ens, når alle – hvis det af fagfolk vurderes nødvendigt – tilbydes denne mulighed for tidligere pensionering, hvis hverken krop eller sind længere kan følge med. Der er noget, der tyder på, at danskerne er enige med mig. For hele 74% har i en undersøgelse fra 3F svaret ja til spørgsmålet "Synes du, at en håndværker skal kunne gå tidligere på folkepension end en akademiker?” Differentieret pensionsalder, og hensyn til nogle arbejdsbelastede grupper, vil med andre ord ikke bare være typisk dansk. Det vil åbenbart også falde i god jord hos danskerne.

Differentieret pensionsalder, og hensyn til nogle arbejdsbelastede grupper, vil med andre ord ikke bare være typisk dansk. Det vil åbenbart også falde i god jord hos danskerne.

Personligt er jeg iøvrigt ikke så interesseret i at skelne mellem håndværkere og akademikere. Jeg vil meget hellere arbejde for en løsning, hvor vi kigger mere på, hvem der kan arbejde i deres alderdom – og hvem der ikke kan, så vi ikke bare slår alle over én kam.