I visse fag er kun 20% af eleverne kvinder. Det er et strukturproblem, vi med fordel kunne løse, da manglen på faglært arbejdskraft på både kort og mellemlangt sigt bliver et problem for os alle. Den svækker nemlig vores konkurrencekraft.

Mens vi på en række andre områder i samfundet er nået langt med ligestillingen, så har erhvervsuddannelser desværre en blind vinkel, når det gælder balancen mellem kønnene. I visse fag er kun 20% af eleverne kvinder. Det er et strukturproblem, vi med fordel kunne løse, da manglen på faglært arbejdskraft på både kort og mellemlangt sigt bliver et problem for os alle. Den svækker nemlig vores konkurrencekraft.

 

Det er både en undersøgelse fra Dansk Byggeri og en rapport fra Undervisningsministeriet, der bekræfter problemet: Der er for få kvinder, der griber sav, murerske og rørtang, når de skal vælge uddannelse.

Løsningen er, at vi får flere aktører på banen, der alle kan bidrage til at ændre billedet og desuden bringe os tættere på at opfylde FN’s verdensmål nr. 5 omkring ligestilling mellem kønnene – i dette tilfælde på uddannelsesområdet: Aktørerne er samfundet, der skal arbejde endnu hårdere på det lange, seje træk med at genskabe respekten for godt håndværk og dygtige, faglærte håndværkere. Det er politikerne, der hurtigst muligt skal køre grønthøsterne i garagen og tilføre uddannelsesområdet nye midler, så vi kan genoprette noget af den skade, der er skabt gennem flere års omprioriteringsbidrag. Det er uddannelsesinstitutionerne selv, der skal tilbyde spændende uddannelser i attraktive studiemiljøer, hvor der er lige god plads til – og respekt for – både kvindelige og mandlige studerende. Det er også virksomheder og arbejdsgivere, der skal sikre både faciliteter og omgangstone, hvor der med store bogstaver står skrevet ”LIGESTILLING” – eller måske bare gensidig respekt, uanset om du er kvinde eller mand. For i sidste ende bør det slet ikke handle om ”hun” eller ”han”, men først og fremmest om det gode håndværk, som virksomhederne står og mangler.

 

Det er også virksomheder og arbejdsgivere, der skal sikre både faciliteter og omgangstone, hvor der med store bogstaver står skrevet ”LIGESTILLING” – eller måske bare gensidig respekt, uanset om du er kvinde eller mand. For i sidste ende bør det slet ikke handle om ”hun” eller ”han”, men først og fremmest om det gode håndværk, som virksomhederne står og mangler.

 

Det er desuden vigtigt, at vi sikrer en stærk brobygning og tættere kontakt mellem vores folkeskoler og erhvervsskoler, så vores yngste skoleelever allerede tidligt kan få smag for håndens arbejde. Det er her, i de forholdsvis tidlige skoleår, at frøene til et opgør med uddannelsessnobberi og skæv kønsfordeling på vores erhvervsuddannelser skal sås.

For hvis det lykkes at få frøene i jorden og følge godt op, når frøene kommer op og blomstrer frem mod de unges uddannelsesvalg, så er det ikke kun de danske virksomheder, der høster frugten af forarbejdet. Det er også samfundet som helhed. Derfor er der god grund til at stille skarpt på ligestilling på vores erhvervsuddannelser – og sammen gøre noget ved problemet med den blinde kønsvinkel.