Da regeringen trådte til i 2015 indførte den det såkaldte omprioriteringsbidrag – også på uddannelsesområdet, hvor gymnasier, universiteter og museer år efter år skulle spare 2%.

De sparede midler skulle politikerne så kunne flytte til andre områder, som de mente trængte mere til pengene.

Det er en spare-strategi, der siden har været meget diskuteret og kritiseret. For den har bragt vores uddannelsessystem helt i knæ og har udhulet kvaliteten på de enkelte uddannelsesinstitutioner, der har været tvunget til nogle barske besparelser.

 

Resultatet er et uddannelsessystem, der forståeligt nok pruster og stønner under omprioriteringsbidragets urimelige pres.

 

Resultatet er et uddannelsessystem, der forståeligt nok pruster og stønner under omprioriteringsbidragets urimelige pres.

Nu har Venstre smidt et overraskende stykke valgflæsk på panden: Partiet vil efter valget afskaffe omprioriteringsbidraget. Men… så rækker selvindsigten og det økonomiske råderum heller ikke længere. For hvis regeringen fortsætter efter valget, så vil Venstre stadig vente med at afskaffe det udskældte sparebidrag. Men er det så i 2022, som meldingen lød sidste år fra finansminister Kristian Jensen? Eller er det i 2020, sådan som det pludselig lyder fra Venstre i valgkampen? Alene den forvirring gør det svært for uddannelsesinstitutionerne at planlægge og kigge frem.

 

Eneste rigtige løsning er at afskaffe omprioriteringsbidraget allerede nu. Med det samme. Lige efter valget.

 

Eneste rigtige løsning er at afskaffe omprioriteringsbidraget allerede nu. Med det samme. Lige efter valget. For de studerende er fremtiden, og en ny regering må ikke fortsætte med at tage luften ud af vores uddannelsesinstitutioner. Uddannelse og kompetenceudvikling har sjældent været vigtigere for den enkelte, for vores virksomheder og for samfundet som helhed.

I HK Midt deltager vi aktivt i bestyrelsesarbejdet i uddannelsesinstitutioner rundt omkring på Fyn og i Fredericia-området. Her har vi helt tæt på oplevet de store negative effekter af de mange besparelser siden 2015. Jeg skal hilse at sige, at besparelserne for eksempel ikke har gjort det nemmere at sikre attraktive erhvervsuddannelser, selvom det er så vigtigt, hvis vi skal have flere unge til at gå den vej.

Derfor er meldingen herfra ganske klar: Vi skal efter valget holde Venstre, og en række andre partier, op på deres valgløfter om, at omprioriteringsbidraget skal afskaffes, men vi foreslår altså, at det skal ske allerede NU. Udsultningen af vores uddannelser må ikke fortsætte, og regeringspartierne bør erkende, at det var en stor fejl at jagte vores uddannelsessystem på den måde. For på bare fire år er der sket så store skader, at det vil kunne ses mange år fremover – bl.a. i form af en svækket konkurrenceevne og en endnu større mangel på faglært arbejdskraft til vores virksomheder.

 

I HK Midt deltager vi aktivt i bestyrelsesarbejdet i uddannelsesinstitutioner rundt omkring på Fyn og i Fredericia-området. Her har vi helt tæt på oplevet de store negative effekter af de mange besparelser siden 2015.

 

Efter vores mening bør det dog kun være første skridt at afskaffe selve omprioriteringsbidraget allerede nu. Det næste bør være at føre en stor del af de mange midler tilbage til uddannelses- og kulturområdet, der er sparet ud af systemet siden 2015.

For selvom Venstre i valgkampen har lovet en milliard-investering i velfærd, herunder uddannelse, så er det ikke nok at kigge fremad mod fremtidige investeringer. Først bør filmen spoles tilbage – også økonomisk, så vores uddannelsesinstitutioner kan få pusten igen og tage imod de nye midler på et niveau, der svarer til 2015. Kun sådan kan de igen levere de kvalitetsuddannelser, vi har så hårdt brug for, hvis vi skal bevare fodfæstet i konkurrencen med andre lande.