For nogle måneder siden fremlagde den nuværende regering sammen med Dansk Folkeparti en sundhedsreform, der bringer hele systemet i spil, hvis reformen vedtages. Med reformen vil man blandt andet nedlægge de fem folkevalgte regionsråd, oprette administrative ”bestyrelser” til at administrere 115 milliarder kroner og lave 21 såkaldte sundhedsfællesskaber, hvor kommunerne skal spille en mere aktiv rolle.

 

Synes du, at det er dansk og demokratisk at tage ledelsesopgaven fra regionspolitikere, du selv har været med til at vælge, og så give den til såkaldte ”professionelle bestyrelser”?

 

Synes du, at det er dansk og demokratisk at tage ledelsesopgaven fra regionspolitikere, du selv har været med til at vælge, og så give den til såkaldte ”professionelle bestyrelser”? Det gør det vist heller ikke billigere, selvom regeringen påstår det. Tror du på, at kommunerne får de nødvendige midler til at løfte opgaven? Er en stor organisations-kolbøtte i vores sundhedsvæsen virkelig, hvad vi som borgere, patienter og pårørende har brug for?

Reformudspillet betyder samtidig, at vores dygtige personale ude på sygehusene, institutionerne og i regionerne sidder i et politisk venteværelse, hvor de ikke føler sig særligt godt tilpas. Står de igen foran nye og store omstruktureringer? Står de over for en lang årrække, hvor de kommer længere væk fra deres patienter, fordi der skal arbejdes med nye strukturer og procedurer? Skal både patienter og personale være politiske kastebolde? For eksempel på specialiserede områder som socialområdet, børne-/ungdomspsykiatri og psykiatrien generelt. Her vil reformen kun rykke udsatte og sårbare patient- og borgergrupper længere væk fra de kompetencer, de har så hårdt brug for.

 

Hvis regionerne og dermed regionsrådene nedlægges, så mister vi samtidig et demokratisk element i vores sundhedsvæsen, og du vil ikke længere have lokale repræsentanter, som du selv har været med til at stemme ind. Som du kan henvende dig til og gå i dialog med. Som er valgt til at stå til ansvar. 

 

Hvis regionerne og dermed regionsrådene nedlægges, så mister vi samtidig et demokratisk element i vores sundhedsvæsen, og du vil ikke længere have lokale repræsentanter, som du selv har været med til at stemme ind. Som du kan henvende dig til og gå i dialog med. Som er valgt til at stå til ansvar.

I stedet får du administrative enheder uden ansigter, flere beslutningslag og en hel del gråzoner, hvor det vil være uklart, hvem der egentlig har ansvaret for vores sundhedsvæsen.

Jeg kan derfor kun opfordre til, at vi alle sætter et kryds ved et af de partier, der har planer om at tage sundhedsreformen af bordet igen. På den måde kan vi også fremover holde patienter og personale tæt på hinanden. Styrke specialerne. Sikre større lighed på sundhedsområdet. Og fastholde regionernes flotte levering på landspolitikernes rimelige krav om resultater som sund økonomi og kortere ventelister.

Så når du sætter dit sunde kryds, så handler det også om, at vi ikke skal rive broen ned mellem demokrati og ansvar, patienter og personale, borgere og et sundhedsvæsen med et mere menneskeligt ansigt.

 

Så når du sætter dit sunde kryds, så handler det også om, at vi ikke skal rive broen ned mellem demokrati og ansvar, patienter og personale, borgere og et sundhedsvæsen med et mere menneskeligt ansigt.