English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

18. juni 2015

Tillidsfolk fortjener opmærksomhed

Martin

Omkring 700 aktive HK-tillidsrepræsentanter er med til at udvikle statens arbejdspladser og skabe gode løn- og arbejdsvilkår for kollegerne. HK Stats formand hylder deres indsats og glæder sig over en arbejdsgiver, som anerkender tillidsfolkenes store betydning.

Hvem lytter, når man har brug for det? Hvem kan sætte sig ind i andres problemer – og tør tale deres sag? Det gør den gode tillidsrepræsentant. Hvem er troværdig, diplomatisk, opmærksom, ihærdig og har fingeren på arbejdspladsens puls? Den gode tillidsrepræsentant. 

Signalementet lyder voldsomt positivt – men det er ikke noget, jeg finder på i min begejstring for de kolleger, som hver dag er med til at fremme det faglige fællesskab og sikre HK Stats medlemmer gode vilkår. Beskrivelserne kommer fra HK’erne selv. 

Som fagforening er HK Stat så heldig at have omkring 700 aktive tillidsfolk – og så har jeg ikke talt de hundredvis af dygtige arbejdsmiljørepræsentanter med. På en meget stor del af de statslige arbejdspladser har HK’erne deres egen repræsentant, som er med til at udvikle arbejdspladsen og skabe gode løn- og arbejdsvilkår for kollegerne. Alt sammen i et konstruktivt samarbejde med kollegerne og ledelsen. 

Samtidig kan vi glæde os over, at vi i staten har en arbejdsgiver, der anerkender betydningen af tillidsrepræsentanternes virke og et godt samarbejde. Både på den enkelte arbejdsplads og nationalt mellem HK Stat og Moderniseringsstyrelsen, som er statens arbejdsgiverkontor. 

Den form for samarbejde er kernen i den meget omtalte danske model. Ved den seneste overenskomstfornyelse blev vi enige med arbejdsgiverne om at styrke det lokale samarbejde. Begge parter ved nemlig, at et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant er forudsætningen for at udvikle arbejdspladsen. Som et medlem har skrevet til bladets redaktion: ‘Tillidsrepræsentanten kan se sagen fra flere sider, så det ikke kun bliver et spørgsmål om at vinde, men om at finde en fælles god løsning.’

I juni-udgaven af HK Statbladet fejrer vi tillidsrepræsentanterne og det faglige fællesskab med et lille tema. Det kan måske forekomme nørdet og indadvendt at skrive til hele medlemskredsen om at være tillidsrepræsentant. Men TR’erne, som de hedder i fagforeningsjargon, fortjener opmærksomheden. 

En af dem, du kan møde, er 29-årige Martin Hellesen, direktionssekretær i Udenrigsministeriet (på billedet ovenfor. Foto: Mikkel Østergaard).

Tillidsrepræsentanterne selv kan glæde sig over, at deres faglige arbejde og HK’s TR-uddannelser giver dem indsigt, indflydelse, kompetencer og personlig udvikling, som kan hjælpe dem videre i deres karriere. Ikke nogen dårlig motivation til at gi’ den en skalle for kollegerne.

Hvis du nu har fået lyst til at prøve kræfter med TR-hvervet, kan du læse mere om, hvordan man bliver TR  her 

Jeg kan kun anbefale at gå den vej!

Bloggere

Log ind som medlem