HK.dk logo

19. juni 2015

Respekter vælgernes nej til nulvækst

Den netop overståede folketingsvalgkamp var også et valg for danskerne mellem skattelettelser eller investering i den offentlige sektor og dermed hele Danmarks velfærd. Og da det kom til stykket, var danskerne ikke i tvivl – langt de fleste vælgere satte kryds ved partierne, der var gået til valg på en styrket offentlig sektor.

En af vores mærkesager hos HK Stat i forbindelse med valgkampen og et af vores store ønsker til den kommende regering er, at der skal investeres yderligere i vores fælles velfærd.

For vi har brug for et Danmark med plads til, at vi kan udvikle vores fælles velfærd, så vi kan levere bedre service og hjælp til vores medborgere og virksomheder, og det kræver ganske enkelt, at nulvæksten bliver droppet.

Danskerne var heldigvis heller ikke i tvivl, da de skulle tage stilling til, hvem der skulle have deres stemme i går. 7 ud af 10 danskere stemte på partier, der var gået til valg på vækst i den offentlige sektor, og jeg vil stærkt opfordre den kommende regering til at respektere vælgernes dom. Deres kraftige modstand imod nulvækst, en svækket offentlig sektor og forringet service til borgere og virksomheder skal respekteres.

Vores velfærd må ikke betale prisen i et kommende taktisk spil blandt de politiske partier, og det samme gælder de offentligt ansatte, som stadig skal kunne hjælpe og vejlede borgerne.

Jeg vil også minde politikerne om, at en effektiv og velfungerende offentlig sektor ikke kun handler om sundhedsvæsenet og ældreområdet, men i høj grad også om professionel og saglig administration.

Vores fælles velfærd betaler prisen, hvis I indfører nulvækst. Det vil betyde 25.000 færre offentligt ansatte frem mod 2020 i forhold til det, SR-regeringen havde planlagt, og det vil dermed betyde færre hænder til at løfte vores fælles opgave med at sikre en ordentlig og tryg velfærd. 

Velfærd, hvor socialpædagogen støtter vores mest udsatte og sårbare, hvor 3F’eren sørger for, at vores grønne åndehuller er rene og ryddelige, hvor sygeplejersken sikrer patienterne den rette pleje og behandling, og hvor HK’eren er garanten for, at borgerne får hjælp og vejledning, når de kontakter det offentlige.

De mange tusinder færre hænder ved indføring af nulvækst vil uden tvivl kunne mærkes af vores medlemmer. De vil blive pisket til at løbe endnu stærkere. Det vil få store konsekvenser for alle de borgere, der dagligt er afhængige af vores medlemmers hjælp og støtte. Og så betyder en stærk og velfungerende offentlig sektor, at det private arbejdsmarked fungerer bedre.

Velfærdssamfundet sikrer den veluddannede arbejdskraft, der er tandhjulet i den private sektor. Gode veje, velfungerende sygehuse, hurtig offentlig sagsbehandling og tidlig indsats over for udsatte børn og unge er fornuftige investeringer. De kommer både fællesskabet og det private arbejdsmarked til gode.

Så, kære politikere, husk på borgernes bekymringer, og respekter deres stemme.

Nulvækst gør os alle fattigere.

Politik HK-medlemmer

Bloggere

Log ind som medlem