HK.dk logo

28. august 2015

Vi ønsker trygge HK-jobs i hele landet

Debatten om at flytte statslige arbejdspladser fra København blev hedere end den svigefulde danske sommer. Temperaturen steg, da Dansk Folkeparti kickstartede den politiske sæson med en liste over 12 navngivne styrelser, som partiet foreslår flyttet til ikke nærmere angivne adresser inden for en ikke kendt tidshorisont.

Hurtigt genlød medierne af kritik fra tillidsfolk. De talte om, at listen over arbejdspladser skaber utryghed, at den er uigennemtænkt, og at mange af de nævnte styrelser allerede har en stor del af deres medarbejdere uden for København. Fra andre kanter var der opbakning til idéen om at skaffe arbejdspladser til områder, der savner vækst. Opbakningen kom fra blandt andre medlemmer af HK Stat og borgmestre, der gerne ser nye arbejdspladser i deres kommuner.

Jeg var selv en af dem, medierne bad om en kommentar. Selvfølgelig fordi HK Stats medlemmer udgør en stor personalegruppe i staten. Jeg sagde blandt andet, at politikerne skaber usikkerhed om tusindvis af menneskers job- og boligsituation, når de sætter navn på arbejdspladser, de vil flytte rundt med, uden at have en gennemarbejdet plan.

Er HK Stat så imod udflytning af statslige arbejdspladser? NEJ, det er ikke vores opgave som landsdækkende fagforening at tage stilling til dette. Det er Folketingets ansvar, hvor statens arbejdspladser skal placeres. For os gælder det ikke alene om at forsvare arbejdspladser i hovedstadsområdet. Det handler om at forsvare vores medlemmer og deres jobs i hele landet. Til det hører at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår, hvis deres arbejdsplads flytter, og de skal vælge mellem at flytte med eller søge nyt arbejde.

Nu venter vi på den plan for udflytning, som Lars Løkke Rasmussen lover er klar, før Folketinget åbner. Med udsigt til måske omfattende forandringer inden længe bliver der brug for en tryghedsaftale, forhandlet mellem Finansministeriet og de faglige organisationer. Det er regeringens ansvar. Aftalen skal sikre ordentlige vilkår i forbindelse med forandringerne. Det er med den slags aftaler, HK Stat normalt forsøger at afbøde utryghed, når medlemmernes arbejdspladser bliver flyttet, centraliseret, omstruktureret eller lukket. Som det fx er sket i Skat, forsvaret og Statsforvaltningen.

Har vi ikke haft egentlige tryghedsaftaler, har vi kæmpet for, at flytninger og andre forandringer skete på den mest hensynsfulde måde gennem vilkårsforhandlinger, faglige sager, retssager med videre. Det vil vi gøre igen – uanset hvem der skal flyttes hvorfra og hvortil.

Arbejdsmarked Politik HK-medlemmer

Bloggere

Log ind som medlem