HK.dk logo

09. oktober 2015

Hvad har Moderniseringsstyrelsen gang i?

395 til Næstved. 392 til Sønderborg. 257 til Hjørring. 81 til Randbøl. 15 til Lemvig. Listen er lang. Og for hvert tal gemmer der sig et menneske. En familie. Et netværk. Et liv.

Det ændrer sig ikke, selv om tallet vokser og bliver stort. Og regeringens tal for statslige arbejdspladser, der skal flytte, er stort. I alt skal 3.899 jobs flytte fra København. 3.899 loyale medarbejdere i staten, som nu står med valget: Skal jeg rykke alt op og flytte med? Skal jeg pendle? Skal jeg miste mit job? Hvordan? Hvornår?

Og andre job flytter rundt ude i landet, hvor medarbejdere står i den samme situation.

I HK Stat er vi ikke i mod flytning af statslige arbejdspladser. Men det skal gøres smart, og folk skal behandles ordentligt. Regeringen har selv understreget, at der skal tages hånd om medarbejderne i forandringsprocessen.

Derfor ringer alle alarmklokker, når Moderniseringsstyrelsen nu med et pennestrøg ændrer praksis og sender en ny vejledning ud til ministerier og styrelser, der vender op og ned på, hvad en ”væsentlig ændring” er.

Jeg kan ikke forestille mig, at det er regeringens politik at sende loyale medarbejdere, hvoraf nogle er tæt på pensionsalderen, helt ud i mørket ved at tvinge dem til selv at sige op. For mange medlemmer af HK Stat vil det ramme ekstra hårdt, da det vil gå ud over retten til at gøre brug af vores kollektive lønforsikring, der sikrer 80 procent af lønnen i op til et halvt år. Det er selvfølgelig ikke juridisk holdbart, og det vil føre til et hav af faglige sager.

Men det må vi have svar på fra finansminister Claus Hjort. Det kan kun gå for langsomt.

I HK Stat har vi, siden regeringen trådte til og begyndte at tale om udflytning, mindet politikerne om, at det er mennesker ”af kød og blod” for nu at bruge en vending, skatteministeren selv brugte, da han præsenterede sin plan for, at 85 nye hoveder skal rydde op efter 10 års politiske eksperimenter i Skat.

Vi har foreslået politikerne på Christiansborg en central tryghedspakke, der gælder for alle. Både dem, der skal flyttes ud, og dem, der bliver tilbage. Vi prøver sammen med andre fagforbund stadig at få staten med på at indgå en aftale om ordentlige og ensartede forhold for alle.

Hvis udflytningen skal blive en succes, er medarbejdernes indsats helt afgørende. Vores undersøgelse har vist, at kun få af HK Stats medlemmer rykker med, når jobs flytter ud. Men opgaverne skal jo løses, og risikoen for videntab og perioder med manglende kompetencer er overhængende. Det vil føre til øget pres på dem, der er tilbage til at løse opgaverne, og det kan gå ud over arbejdsmiljøet såvel som opgavevaretagelsen på vigtige områder.

Forstår regeringen og Moderniseringsstyrelsen helt, hvad de har gang i, og hvad der skal til, for at den omfattende flytten rundt med statens arbejdspladser og medarbejdere kan lykkes?  

The answer is blowin’ in the wind ... (Ja, jeg var til Bob Dylan-koncert i aftes.)

Ansættelse Arbejdsmarked Politik Opsigelse HK-medlemmer Lovgivning

Bloggere

Log ind som medlem