HK.dk logo

05. januar 2016

2016 – et år, hvor vi lytter mere?

Vi har brug for at lytte mere til hinanden, siger statsministeren. Lad os håbe, at det også betyder, at regeringen vil lytte til medarbejderne i staten.

’Vi har brug for en bedre samtale med hinanden. Hvor vi lytter, også – ja måske især – til dem, vi er uenige med. Hvor vi erkender, at en sag har flere sider. Det vil jeg gerne yde mit bidrag til.’ Sådan lød det i statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale.

I HK Stat bemærkede vi sidste år, at debatten om flytning af statslige arbejdspladser skabte en til tider hård tone mellem forskellige dele af vores lille land. Det synes vi er rigtig ærgerligt. 

I HK Stat har vi godt 31.000 medlemmer. Nogle af dem kan se frem til nye jobmuligheder, fordi der kommer nye statslige job til deres område. Andre af vores medlemmer oplever at blive fyret af staten efter måske 20 eller 30 års tro tjeneste, fordi de ikke har mulighed for at rykke familien op. 

Heldigvis oplever jeg stor solidaritet og sympati mellem HK Stats medlemmer i København og Jylland. Mange af de statsansatte har også prøvet at blive flyttet før og har mærket på eget arbejdsliv, hvordan det er. 

I HK Stat er vi ikke i mod at ændre placeringen af statslige arbejdspladser. Men vi mener, at det skal gøres ordentligt både for borgerne og for de ansatte. Derfor håber vi, at regeringen vil lytte til de mange advarsler mod underfinansiering, tab af viden og risiko for længere sagsbehandlingstider. 

Jeg hører et stærkt politisk budskab når statsministeren vælger at tage flytningerne af statslige arbejdspladser med i årets vigtigste tale, nytårstalen. Det siger mig, at flytningen er en vigtig ideologisk satsning for Venstre. Derfor må regeringen også sikre en seriøs finansiering af planen.

De første styrelser er allerede i fuld gang med flytteplanerne, og vi hører, at de melder om god respons på de første jobopslag. Der er mange kvalificerede ansøgere i Jylland, siger styrelserne. Naturligvis er der det.

Men flyttedebatten har også skabt misforståelser, fordi nogle medier har gravet grøfter og glemt at høre begge sider af sagen.

Når nogle styrelser peger på, at de kan komme til at miste viden, så er det ikke en kritik af provinsen. Når mange erfarne og specialiserede medarbejdere ikke flytter med, er der en klar risiko for længere sagsbehandlingstider og voksende sagsbunker. 

Jeg hører ikke chefer i København sige, at der ikke er kvalificeret arbejdskraft i Jylland. Der kan opstå et produktionstab, fordi der sidder folk med en specialiseret viden på deres område – og hvis de næsten alle stopper samtidig, så går hele organisationens viden tabt. Og det tager tid at lære nye op.

Senest har vi eksempelvis set kritik af voksende sagsbunker og lange tider, da Ankestyrelsen samlede aktiviteterne i Aalborg og København. Det handler ikke om adressen, hvorfra og hvortil de flytter. Det handler om viden.

Det samme kunne ske, hvis Lego eller Grundfos skulle starte op i Roskilde til foråret med 97 procent nye folk. Eller forestil dig, at jægersoldaterne i Aalborg pludselig skulle erstattes af folk fra Dronningens Livgarde, der med det samme skulle overtage alle opgaver og udstationeringer. Nej vel? Den specialiserede viden bor på Flyvestation Aalborg.

Alle de statsansatte, jeg kender, ønsker at gøre det bedst mulige stykke arbejde. Ofte har de også gode ideer til at løse de opgaver, de står over for. Derfor håber vi, at statsministerens nytårsløfte betyder, at staten som arbejdsgiver vil lytte mere.

I HK Stat har vi til gengæld lyttet til et fælles ønske fra medlemmer og fra de statslige arbejdsgivere om at sætte fokus på medlemmernes kompetencer. Derfor samler vi i foråret alle de gode tilbud fra lokalafdelingerne og forbundet, og sætter sammen med arbejdsgiverne og uddannelsesinstitutionerne fokus på, hvordan vi som HK’ere ruster os endnu bedre til at løse fremtidens statslige arbejdsopgaver.

Sammen med lokalformændene, faglige medarbejdere og erfarne rådgivere fra Karrieretelefonen lægger vi i april vejen forbi en lang række arbejdspladser og alle lokalafdelinger, så kom selv og hør mere. Jeg glæder mig til at lytte til jeres fortællinger om udfordringer, tanker og ideer.

Godt lytteår!

HK-medlemmer Udflytning

Bloggere

Log ind som medlem