HK.dk logo

18. februar 2016

Flyttepligt for alle i staten – hvor kom det lige fra?

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsens omstridte cirkulære, der pludselig indførte forflyttelsespligt var et stykke makværk, som forsvandt lige så pludseligt, som det dukkede op. Men tilbage står spørgsmålet, hvad vil vores statslige arbejdsgivere egentlig? Respekterer de overhovedet den danske model?

I Danmark praler vi ofte af vores danske model. Vi har en stærk tradition for dialog og samarbejde. Og det er jo sådan, at vi faktisk i fælleskab løser rigtig mange ting imellem parterne på arbejdsmarkedet.

Da vi fredag den 5. februar hen på eftermiddagen så på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, at Finansministeriets personalekontor pludseligt ændrede vilkårene drastisk for HK'ere og andre overenskomstansatte i hele staten, måtte vi læse de små ord et par gange.

Ansat uanset geografisk placering og med forflyttelsespligt stod der i den skabelon til et ansættelsesbrev, som Moderniseringsstyrelsen sender ud til alle ministerier og styrelser.

Forsøgt indført uden dialog

Med et pennestrøg ville styrelsen fjerne grundlæggende rettigheder og tvinge dig som medarbejder til selv at sige op, hvis staten flytter din arbejdsplads, og du ikke kan flytte med. Det kan koste et HK-medlem med lang anciennitet op til 300.000-400.000 kroner, og det prøvede de at indføre helt uden dialog. 

Moderniseringsstyrelsen havde lagt cirkulæret på nettet uden forudgående varsel eller drøftelse med de faglige organisationer. Samme weekend bad statsministeren fagbevægelsen om at trække en stor del af læsset i de kommende trepartsforhandlinger.

Usikkerhed for 77 nyansatte i Hjørring

Landet over stod nyansatte kolleger pludselig i en usikker situation. Hvad gælder for mig? Kan jeg også blive flyttet? Blandt dem var 77 nyansatte i Statens Administration i Hjørring, der var i en særlig knibe. De fleste starter den 1. marts, og nogle af dem har i januar sagt deres gamle job op for at begynde i et nyt job. Men de havde ikke fået deres ansættelsesbreve, og pludselig vidste de ikke; Hvad står der i min kontrakt?

Sikke en måde at sige velkommen på til nye medarbejdere. Det juridiske grundlag var ikke en gang belyst i cirkulæret. Det er helt uanstændigt pludselig at hente sådan et ensidigt papir frem fra beklumrede baglokaler, alene fordi finansministeriet har opdaget, at det altså er dyrere at flytte folk rundt i landet, end det lige havde regnet med. 

Vil staten rykke rundt med sine folk uden hensyn?

Det var noget makværk, og det fandt nogen i finansministeriet heldigvis også ud af. Cirkulæret blev fjernet torsdag aften, og fredag kom en ny skabelon til ansættelsesbrev uden formuleringen om forflyttelsespligt. Tilbage står vi ligesom Dansk Magisterforening, Djøf og andre med spørgsmålet, hvor kom det fra? Og hvad mener de egentlig? Vil staten rykke rundt med sine folk helt uden at tage hensyn?

Er det regeringens politik at indføre flyttetvang og måske andre forpligtigelser, som vi kender fra tjenestemændene helt uden for aftalesystemet? Bliver der luftet ud i baglokalet, eller sidder de derinde og skriver på nye makværk, som skal gælde for alle andre end dem selv, og som måske kommer ud på … lørdag?

I HK Stat går vi ind for den danske model. Derfor håber jeg, at Moderniseringsstyrelsen lufter grundigt ud, så vi får ny luft til at sætte os og tale sammen. De vilkår, som gælder og skal gælde for overenskomstansatte, skal drøftes og aftales ved forhandlingsbordet. 

PS: Bland dig gerne i debatten på HK Stats Facebook-side. Her kan man se, at Moderniseringsstyrelsens fremfærd i den grad optager og provokerer både HK Stats medlemmer og mange andre. 

Fx nåede vores opslag om, at cirkulæret blev trukket tilbage, ud til næsten 41.000 mennesker, takket være over 500 delinger. Her en af kommentarerne:

"…. godt gået HK! Det kan heller ikke være rigtigt, at man bare skal slæbes hvor hen det passer arbejdsgiver, der må være en grænse."

 

Er du i tvivl om din kontrakt? Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdelin.

Ansættelse

Bloggere

Log ind som medlem