HK.dk logo

27. oktober 2016

Low performers? How low can you go?

Et billede står tilbage på nethinden efter at have læst den præsentation, som en række statslige ledere for nylig fik udleveret på et møde om "low performers" i staten.

5 kontorklædte personer sidder bøjet så langt forover, at hovederne har ramt et bord. Det er uklart, om det skal forestille ugidelige medarbejdere, eller om det drejer sig om chefer i dyb frustration over deres uduelige medarbejdere.

Billedet blev uddelt på et møde i København, hvor statslige chefer var inviteret til møde med Moderniseringsstyrelsens HR-folk og statens faste advokatfirma Kammeradvokaten for at høre om, hvordan de kan håndtere – og skille sig af med de medarbejdere, som ikke "performer". Og det syn på medarbejderne markerer for mig et absolut lavpunkt i forholdet til vores statslige arbejdsgivere.

Over billedet står følgeteksten, ’hvorfor er det så vigtigt at have fokus på sine low performers?’ Og under billedet ses Moderniseringsstyrelsens logo. På de andre sider kan man læse, at der i gennemsnit er 10 procent "low performers" i organisationer, og man kan få tips til at identificere en lavt præsterende medarbejder. I dag holdes endnu et møde med samme dagsorden i Århus.

På en anden side stiller Moderniseringsstyrelsen spørgsmålet, "hvordan belønner man sine ’high performers’." En vittighedstegning giver udtryk for, at det gælder om at læsse arbejdsopgaver på dem, indtil deres indsats bliver gennemsnitlig. 

Jeg håber og vælger at tro, at det er et udtryk for sarkasme, mere end det er vores arbejdsgiveres reelle holdning, at det bare gælder om at læsse opgaver på de gode folk, til punktet lige inden de segner. 

Vi skal lige slå fast, at selvfølgelig skal vores arbejdsgivere gå op i, om vi medarbejdere passer vores arbejde. Om vi præsterer på arbejdet. Det er jo vores, men i høj grad også deres ansvar. Forhåbentlig er der plads til, at livet ind i mellem giver nogle knubs, og at sygdom eller skilsmisse kan påvirke indsatsen i en periode, men selvfølgelig skal chefen reagere, hvis en medarbejder ikke fungerer, eller hvis der ikke er sammenhæng mellem kompetencer og opgaver. Den gode chef kan ofte være med til at give den ro og støtte, der skal til for hurtigere at komme på fode igen eller udvikle de nødvendige færdigheder. Og ikke mindst, så kan den gode chef motivere.

Moderniseringsstyrelsen taler meget om god arbejdsgiveradfærd, som de selv kalder ’en nøgle til at frisætte resurser – både økonomiske og menneskelige’.  ’Effektivitet og tillid går hånd i hånd,’ skriver styrelsen i sit målbillede for god arbejdsgiveradfærd. 

Men når Moderniseringsstyrelsen og de dyre jurister fra Kammeradvokaten rejser rundt og generaliserer over, hvor mange der ikke performer, og viser tegninger af medarbejdere, der ligger ned, og billeder af folk, der sover, så ligner det altså langt mere klapjagt end tillid og klap på skulderen. 

Hvis man uden præcise kriterier eller konkrete eksempler kan slå fast, at hver 10. er "low performer", må det også gælde lederne. Hvilke initiativer sikrer opmærksomhed på de ledere, der ikke performer?

Jeg ser det som endnu et eksempel på en enøjet regnearkstilgang til menneskerne på statens kontorer, der på ingen måde går hånd i hånd med styrelsens fine ord om tillid. De fleste af vores medlemmer kender til sparerunder, flytninger og omstruktureringer, og de kan hurtigt opfatte disse billeder som et direkte angreb på deres engagement.

Moderniseringsstyrelsens vicedirektør Inge Friis Svendsen siger i et interview til vores hjemmeside, at "vores udgangspunkt er, at alle medarbejdere gerne vil gøre det godt – alle vil gerne gå på arbejde for at levere et godt stykke arbejde."

Det er jo godt. 

Men i HK Stat ser vi det desværre i sammenhæng med en række andre knæk på tilliden. Tyveri af juleaften og andre fridage, udhuling af lønnen med engangsbeløb i stedet for varige stigninger, angreb på tillidsfunktionen og pludseligt forsøg på at påtvinge alle en flyttepligt er bare et par eksempler. 

Vi oplever, at Finansministeriet gør noget helt andet end det, de prædiker. Vores tillid er helt i bund, og vi har derfor i CFU bedt finansminister Claus Hjort Frederiksen om et møde. Vi så jo med flyttepligten, at ministeren ikke kunne stå inde for Moderniseringsstyrelsens ageren i sagen, så nu må vi have opklaret, om han deler deres syn på de offentligt ansatte. Eller om den er gal igen.

Svar fra Poul Taankvist: Moderniseringsstyrelsen vil gerne dialog, Rita

Poul Taankvist

Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsens direktør, svarer på Rita Bundgaards debatindlæg på HK.DK 28. oktober 2016: - Beklagelse er ikke nok, Poul Taankvist 
samt nyheden Vrede HK'ere på Facebook: Vi er ikke dovne (Linket er udløbet pr 9/8 2021)

Taankvist skriver:

Formand for HK Stat, Rita Bundgaard efterspørger i sit indlæg på hk.dk den 28. oktober 2016 dialog med Moderniseringsstyrelsen. Jeg ville ønske, at Rita Bundgaard havde ringet til mig, hvis hun var bekymret for indholdet af Moderniseringsstyrelsens gå hjem-møder. Så kunne jeg have forklaret hende, at formålet med møderne var at rådgive og vejlede de statslige ledere om, hvordan de bedst muligt ruster deres medarbejdere til det fremtidige arbejdsmarked. 

I forbindelse med Moderniseringsstyrelsens afholdelse af det første gå hjem-møde i København den 10. oktober 2016 blev styrelsen kontaktet af HK-bladet, og vicedirektør Inge Friis Svendsen stillede op til interview om formålet med og indholdet af gå hjem-møderne. Interviewet blev bragt på hk.dk den 13. oktober 2016. Det kom derfor som en overraskelse for mig, at vores gå hjem-møder efterfølgende bevidst blev udlagt på en anden måde af HK Stat. HK Stats forargelse bygger alene på overskriften på kurset og slides, som blev brugt til at understøtte de mundtlige budskaber på mødet. Jeg medgiver, at enkelte illustrationer var uheldige og kunne misforstås. 

Men historien om de ”dovne statsansatte” har intet med gå hjem-møderne at gøre. Jeg har derfor tilkendegivet over for både Rita Bundgaard og pressen, at det ikke er hverken min eller styrelsens opfattelse, at de statsansatte er dovne, senest i mit læserbrev bragt i Information den 3. november 2016. 
De statslige institutioner er sat i verden for at servicere borgerne. Fokus for de statslige ledere må derfor nødvendigvis være, hvordan vi yder bedst mulig service inden for de givne økonomiske rammer. For at medarbejderne kan yde deres bedste, skal lederne levere god og tydelig ledelse med fokus på dialog og klarhed omkring opgaveløsningen. Dette var også budskabet på vores gå hjem-møder. 

Som leder har man et ansvar for at reagere, når der er medarbejdere, der ikke leverer som forventet. Både af hensyn til den pågældende medarbejder men også af hensyn til kollegaerne, der ellers skal løse flere opgaver – og i sidste ende af hensyn til borgerne, som betaler vores løn. Det er god ledelse, det er rettidig omhu, og der er ikke noget kontroversielt i dette. Det ville være mere bekymrende, hvis lederne i det offentlige ikke løbende vurderer deres medarbejderes arbejde og reagerer, hvis indsatsen ikke er tilfredsstillende. 

Moderniseringsstyrelsen vægter dialogen med fagbevægelsen højt og har også løbende dialog med HK Stat. Det ændrer dog ikke ved, at Moderniseringsstyrelsen som arbejdsgiverorganisation for de statslige arbejdsgivere har til opgave at rådgive og vejlede de statslige ledere – også om de ting der er svære og ubehagelige, og som vil møde modstand i fagbevægelsen. 

Så kære Rita, næste gang du overvejer at tegne et billede af Moderniseringsstyrelsen, som ikke har hold i virkeligheden, så ring til mig først. Jeg går ud fra, at vi er enige om, at vi har et fælles ansvar for, at statens medarbejdere er rustet til fremtidens udfordringer, så medarbejderne ikke får lov til at sidde i årevis med forældede kompetencer, eller med opgaver, som de ikke løser tilfredsstillende af den ene eller anden grund. Og det gælder naturligvis også for lederne.Arbejdsmarked Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem