English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

29. november 2016

Tillykke med udnævnelsen Kristian Jensen og Sophie Løhde

Velkommen i jobbet som finansminister, Kristian Jensen! Og som minister for offentlig innovation, Sophie Løhde. Der er nok at tage fat på. Så meget, at der skal to ministre til. Spændende! Som største fagforbund for statsansatte glæder vi os til at samarbejde.

Først vil jeg gerne rose den nye regering for at rose Danmark! "Generation efter generation har vi udviklet et helt unikt land." Nemlig. Vi har et fantastisk land og har al mulig grund til at være stolte af det. Så pas rigtig godt på det. 

Vores danske model har skabt et enestående fleksibelt vækstklima for erhvervslivet, og derfor er vi et af verdens rigeste lande. Pengene fosser ind i Danmark. De senere år har vi set historiske overskud på betalingsbalancen, og Danmark er nu den 5. rigeste økonomi i OECD.
De private og offentlige Danmark er hinandens forudsætninger. Vores virksomheder trives også, fordi alle rammerne fungerer. Derfor er det helt afgørende at sikre en offentlig sektor, der fortsat fungerer, og som danskerne kan have tillid til. En velfungerende offentlig administration er en forudsætning for at sikre væksten. 

Massive besparelser

Det lyder jo godt, at I har "tillid til medarbejderne og deres faglighed". Men 0,3 procent vækst i det offentlige forbrug er jo det samme som massive besparelser. Befolkningen bliver ældre, og reelt skal der derfor 0,8 procents vækst for at opretholde det nuværende niveau.  Vi vil opfordre jer til at fortælle borgerne åbent, hvilke opgaver der ikke skal løses fremover.

Vi glæder os over, at intentionen i regeringsgrundlaget er, at "medarbejderne i den offentlige sektor får mere tid og fokus på at løse kerneopgaver". Men det kan komme til at knibe med tiden, når der fortsat sker besparelser i den offentlige administration.  Grønthøsteren kører jo ifølge regeringsgrundlaget videre i form af omprioriteringsbidraget på to procent om året på hele statens område. Og besparelser koster stillinger.

Man får altså ikke mere tid af at blive færre ansatte!

Vi hilser det velkomment, at den nye regering vil sætte fokus på motiverende ledelse. Der er heldigvis mange dygtige ledere og talenter i staten, men der er et behov for at give dem plads til at engagere og motivere.  

Staten skal ikke støtte social dumping

Konkurrenceudsættelse er igen på bordet. Vi må advare mod at underminere danskernes retssikkerhed ved at fjerne eller distancere statslig forvaltning fra demokratisk kontrol. På den lange bane kan det svække tilliden til hele retssystemet, hvis ansvaret for eksempelvis lange sagsbehandlingstider eller urimelig sagsbehandling ikke kan placeres. Det er principielt helt afgørende, at staten og ikke private virksomheder udøver myndighed i Danmark.

Staten skal ikke støtte social dumping. På tværs af det offentlige Danmark har vi set en række privatiseringer, der har undermineret danske lønmodtageres job. Fra kommunale plejeselskaber, der går konkurs på stribe til stærkt underbetalte vagter i Moderniseringsstyrelsen og den italienske mafia, der står bag byggerier i både Københavns Metro og Århus Letbane. Det tror vi ikke på, at danskerne ønsker.

Flere flytninger må ikke blive en ny sparerunde

HK Stat anerkender regeringens ønske om at placere flere statslige job rundt i landet. Det er oplagt at se på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere nye styrelser – og det er helt afgørende at evaluere de gennemførte flytninger grundigt og lære af processen. 

En vigtig lære er, at kun de færreste medarbejdere har valgt eller haft mulighed for at rive familien op med rode og flytte med deres arbejdsplads ud af hovedstaden. Det betyder, at mange styrelser oplever et kæmpe tab af viden og erfaring. Løkke-regeringens Bedre Balance-plan har ført til en meget stor bølge af opsigelser, som kan få alvorlige konsekvenser og blive dyr at rette op på. Samtidig er besparelserne på alle niveauer af uddannelser på tværs af hele landet en trussel for affolkning af landområderne, der efter HK Stats opfattelse langt overstiger mulige gevinster ved de statslige job, der flyttes fra København.

Digital vækst og ny teknologi

Den teknologiske udvikling stiller enorme krav til omstilling af samfundet. Som samfund skal vi tage stilling til, hvad der skal ske med de værdier, som skabes af digitaliseringen. Og vi skal have en strategi for, hvad der skal ske med de mange danskere, hvis job forsvinder eller ændrer sig radikalt på grund af digitalisering og robotter. Staten må som arbejdsgiver sikre den nødvendige udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Regeringen vil ruste danskerne til fremtidens arbejdsmarked og styrke deres kompetencer. Den målsætning kan man naturligvis kun være enig i. Men når det nye trekløver vil finansiere en særlig pulje til kompetenceudvikling ved at skære i SU’en, hører vores enighed op. Vi har ikke brug for kompetencepuljer, hvis pengene skal tages fra SU. En beskæring af uddannelsesstøtten vil ramme mange studerende på de uddannelser, der fører til HK-job på de statslige arbejdspladser. Samtidig er det uhensigtsmæssigt, at studerende får så lidt i SU, at de må påtage sig endnu mere erhvervsarbejde for at få enderne til at nå sammen. 

Vi ser frem til at arbejde sammen med den nye regering om et bedre Danmark.

Politik

Bloggere

Log ind som medlem