HK.dk logo

06. januar 2017

Er der nogen, der vil undersøge, om vi har været udsat for århundredets tyveri?

Der er ikke nogen, der er mere frustrerede over tingenes tilstand, end de skattemedarbejdere, der må lade snydere og fejl slippe, fordi der ikke er tid til kontrol.

"Hvor skal pengene komme fra?" Da Claus Hjort Frederiksen var finansminister, blev han kendt for at have et skilt stående på sit skrivebord med den lakoniske opfordring til at tænke en gang mere, før du beder om penge. 

Det kan undre, at ingen i Finansministeriet tilsyneladende kunne forklare ministeren, at pengene i statskassen kommer fra Skat. Det er ellers ret simpelt, men fra 2005-2015 er Skat skåret fra 10.700 årsværk til 6.067 sidste år. Skat er sparet i stykker, og nu betaler vi prisen. 

Danmark er et af verdens rigeste lande. Alligevel skal vi hele tiden spare. Hvorfor egentlig?

Det nærliggende svar er naturligvis, fordi et flertal ønsker at skære i velfærdsudgifterne. Men spørgsmålet, som burde få økonomer i Finansministeriet til at ligge vågne om natten, er nærmere: Hvordan får vi de penge i kassen, som vi bør?  Om vi kunne have mange flere velfærdskroner i kassen? Mange flere milliarder?

Vi ved, at danskernes gæld til staten nærmer sig 100 milliarder kroner. Måske runder vi dette skarpe hjørne i denne uge.

Vi kender sagen om svindel for mindst 12,3 milliarder kroner med refusion af udbytteskat. Som beskrevet i medierne, advarede en medarbejder i 2011 flere gange om, at udbytteskat refunderes "delvist i blinde". 

I sidste uge kom statsrevisorerne med endnu en uhyre skarp kritik af Skatteministeriet og @Skattefar. Revisorerne kritiserer, at 'Skatteministeriet ikke har sikret, at Skats kontrol er tilfredsstillende af den såkaldte negative moms, hvor virksomheder får moms tilbagebetalt fra staten.  

- Der har været for få medarbejdere med for mange sager og for lidt tid. Sådan opsummerede statsrevisorernes formand Peder Larsen medarbejdernes rolle i sagen. 
Folketingets vagthunde udtrykker altså skarp kritik af Skats manglende kontrol, men ikke af de hårdt prøvede medarbejdere, der knokler for at få tingene til at hænge sammen efter 10 års politiske eksperimenter med næsten halvering af personalet og fejlslagne it-projekter.

Der er ikke nogen, der er mere frustrerede over tingenes tilstand, end de skattemedarbejdere, der må lade snydere og fejl slippe, fordi der ikke er tid til kontrol. Medarbejderne på landets skattecentre kan dagligt mærke, hvordan de mange pressesager påvirker arbejdsmiljøet.

Sidste år alene betalte staten 235 milliarder kroner til virksomhederne i negativ moms. Det svarer til en fjerdedel af et helt års indtægter i statskassen. Hvor mange danskere mon lader et firma trække 25 procent af deres årsløn på betalingsservice uden at tjekke, hvad det går til?

Med så enorme summer skal der kun meget små afvigelser til, før det drejer sig om store beløb. I alt har staten i perioden udbetalt 1.342,9 milliarder kroner til virksomheder. Kun 2 procent af angivelserne er kontrolleret. Hvis der bare er svindlet med 1 procent, svarer det til to nye supersygehuse. Men der kan være tale om mere end det, hvis man skal tro vagthundene i Rigsrevisionen.

'Undersøgelsen viser, at Skat årligt kontrollerer knap 2 procent af det samlede antal negative angivelser inden udbetaling. I 2015 resulterede hver anden kontrol i en efterfølgende regulering, og det gennemsnitlige reguleringsbeløb pr. kontrol var 323.155 kroner. Godt 94 procent af de regulerede fejlbeløb er i statens favør. Det er Rigsrevisionens vurdering, at dette tilsammen indikerer, at der er risiko for store tab for staten, hvis Skat ikke opdager og regulerer fejlbehæftede angivelser.'

Samtidig har Skatteministeriets Koncernrevisions konkluderet, at man ikke kan ’afvise, at der forekommer betydelige mangler i de samlede momsindtægter.’ 

Skats ansvarlige, indsatsdirektør Jim Sørensen, har haft meget vanskelige arbejdsvilkår, og der er ingen tvivl om, at også indsatsområdet har brug for et markant og varigt løft. Direktøren har de seneste dage afvist, at der er tale om systematisk svindel i større omfang, men Skatteministeriet har jo haft mulighed for at kommentere rapporten, så det kan undre, at Skats gode forklaringer ikke er kommet med. 

Tilbage står altså, at vi over en årrække har betalt over 1.300 milliarder kroner ud af statskassen, som vi ikke ved, om der er fejl eller decideret snyd med en væsentlig del af. 

Vi har to undersøgelser, der begge når frem til, at der kan være hul i kassen, men ingen af dem har været tilrettelagt med henblik på at finde ud af, hvor stort hullet er. 

Mon der er nogen, der kunne tænke sig at undersøge det?

Kritikken går også på, at Skatteministeriet ikke i tide har reageret på en usædvanlig udvikling på et væsentligt og risikofyldt område. At Skats tilrettelæggelse af kontrollen med negativ moms er helt utilstrækkelig. Og at kontrollen ikke i tilstrækkelig grad er baseret på væsentlighed og risiko og faste procedurer.

Er det århundredets tyveri? Spurgte Peter Loft i en kronik i Børsen, hvor den tidligere departementschef i Skatteministeriet spekulerede i mulig svindel for op mod to storebæltsbroer, hvilket i dagens valuta kan omregnes til 60 milliarder kroner. 

Derfor er det også helt uforståeligt, at besparelserne i Skat fortsætter. Slår man op i finansloven for 2017, som blev vedtaget i sidste uge, kan man se, at der i perioden 2017-2020 er planlagte besparelser for 1,7 milliarder kroner. I 2020 er den såkaldte redningsplan neutraliseret, og der er ikke flere penge på Skats budget, end i år. 

Hvordan skal Skat kunne planlægge langsigtet med den slags økonomiske rammer?

Nu har Skatteministeriet så med bistand fra revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC udarbejdet en 17-punktsplan for bedre momskontrol. Det fremgår af planen, at 20 årsværk skal løse problemerne på momsområdet, men det fremgår ikke, hvor de skal komme fra. Det er helt afgørende, at ministeren ikke bare henter 20 af Tordenskjolds soldater over, så kontrollen bliver endnu mere hullet andre steder. Den slags brandslukning har vi set alt for mange gange før.

Mens affald i vore dages newspeak er blevet til en ressource, så er de offentligt ansatte ofte omtalt om ikke som affald så i hvert fald som en overskudsvare i grå toner. Ikke mindst dem, der sidder på kontorerne og knokler for at opretholde sikkerhed, retfærdighed, retssikkerhed eller bare et rent miljø for danskerne. Og for at holde sagsbehandlingstiderne nede for borgere og virksomheder.

I Skat er det dobbelt grotesk, fordi vi ved, at flere folk i Skat kan tjene deres årsløn ind så rigeligt. Samtidig med at flere varme skattehænder sikrer alle de ærlige virksomheder fair konkurrencevilkår. Og flere velfærdskroner til statskassen giver flere penge til børnehaver, skoler, universiteter og investeringer i vores fremtid. 

De fleste danskere, jeg taler med, vil gerne have et retfærdigt system, der fanger snydere, hvad enten det er fødevaresikkerheden, babykemi, arbejdssikkerhed eller skatteunddragelse, det drejer sig om.

Derfor er det også påfaldende, at Finansministeriet ikke har beskæftiget sig mere med rigets indtægter. Finansministeriet og skiftende ministre har et meget stort medansvar for situationen i Skat, og det virker som om, de stadig ikke har forstået alvoren. Det må ansvarlige politikere ændre nu. 


SKAT Politik HK-medlemmer

Bloggere

Log ind som medlem