HK.dk logo

28. februar 2017

Mere vaerdi til arbejdslivet

Allerede her i foråret går vi i gang med at formulere de krav, vi skal forhandle med arbejdsgiverne om, når overenskomsten skal fornys til næste år. Forberedelserne begynder med at høre dine og alle andre medlemmers bud på krav til forbedringer, der vil give mere værdi i jeres arbejdsdag og arbejdsliv.

Kunne du tænke dig at få ret til at holde fri op til 32 dage om året i de sidste 5 år, før du skal på pension? Ja, man behøver vist ikke være ret langt oppe i 50’erne for at tænke, at det ville være rart med muligheden for at strække kræfterne lidt længere ved at skære en dag af arbejdsugen indimellem. 

Den mulighed får de ansatte i industrien – heriblandt titusindvis af HK’ere – nu. Som du måske har set i medierne, er ret til seniordage nemlig en del af den overenskomstaftale, lønmodtagerne og arbejdsgiverne i industrien indgik for et par uger siden.  

Den ny industrioverenskomst rummer også flere andre forbedringer fx flere penge til uddannelse med fuld løn, flere penge på medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto og fuld løn under 13 ugers forældreorlov, hvor der før kun blev dækket op til 145 kroner i timen. Foruden stigninger i mindstelønnen. 

Rammen, det vil sige den samlede værdi, af industriforliget, ser ud til at være i underkanten af 7 procent. Det er et forsigtigt niveau og afspejler ikke præcist, hvor godt det går i erhvervslivet og i Danmark. 

Resultatet smitter i disse uger af på overenskomsterne for resten af det private arbejdsmarked. Og industriens overenskomst lægger spor ud for os i den offentlige sektor. Vi skal også have mærkbare lønstigninger. Og måske bliver vi inspireret af nogle af de andre forbedringer i de nye overenskomster. 

Vi skal først forny vores – altså din – overenskomst næste år. Men allerede her i foråret går vi i gang med at formulere de krav, vi skal forhandle om med vores arbejdsgivere i Finansministeriet. Og det bringer mig tilbage til muligheden for de 32 årlige seniorfridage, jeg nævnte tidligere. 

Selvom det lyder attraktivt med sådan nogle dage, er det langtfra sikkert, at industriens model er den rigtige for os på statens arbejdspladser. Dels hører det med til historien, at de industriansatte selv betaler for deres seniordage. Enten ved at bruge en del af deres pensionsbidrag på fridagene eller ved at betale med opsparede lønkroner på deres frivalgskonto. Så heller ikke her vokser træerne ind i himlen.

Men forhåbentlig betyder denne fleksibilitet i arbejdstiden for en medarbejdergruppe, at en række af de, som i dag har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan ansættes i mere ordinære og permanente stillinger.For de seniorer på fabrikker og kontorer, som nu kan veksle deres pensionsbidrag eller noget af deres løn til frihed, er der selvfølgelig tale om en klar forbedring. Overenskomsten har givet dem mere værdi. Og det er netop, hvad en overenskomstfornyelse skal – give mere værdi. Pointen for mig er, at vi skal være skarpe på, hvad der passer allerbedst til netop vores situation. Hvad der giver os værdi. 

Et andet eksempel kan være den Fritvalgs Lønkonto, som de industriansatte nu får fordoblet over de næste 3 år. Fra 2 procent til 4 procent. Medarbejderne kan selv vælge, om de vil bruge pengene på pensionsbidrag eller have dem som løn. 

Sådan en ordning har vi ikke i vores overenskomst med staten. Og selvom frit valg lyder bekvemt og fleksibelt, er jeg personligt ikke så begejstret for løsningen. For statens HK'ere har faktisk frit valg i forvejen: Du kan efter eget valg betale ekstra til pensionen. Det er kun muligheden for at købe sig de særlige seniordage, som reelt adskiller industriens Fritvalgs Lønkonto fra de vilkår, et HK Stat-medlem har i dag. 

Jeg ønsker både lønmodtagere og arbejdsgivere i industrien tillykke med deres nye overenskomst. Inklusive ret til seniordage og dobbelt op til Fritvalgs Lønkontoen. Samtidig tripper jeg utålmodigt for at komme i gang med HK Stats forberedelser til OK18. Dem kommer du snart til at høre meget mere om. Forberedelserne begynder med at høre dine og alle andre medlemmers bud på krav til forbedringer, der vil give mere værdi i jeres arbejdsdag og arbejdsliv. 

Overenskomst

Bloggere

Log ind som medlem