HK.dk logo

28. april 2017

En endnu bedre offentlig sektor

Det er en offentlig sektor i verdensklasse, regeringen nu vil give en overhaling.

- Blandt de meste effektive i verden. 

- De seneste 5 år gennemsnitligt på en 2. plads blandt de 34 OECD-lande. 

Sådan placerer den danske offentlige sektor sig i en undersøgelse fra Verdensbanken. Banken måler på blandt andet kvaliteten af offentlig administration, sagsgange og regulering. De flotte placeringer på ranglisten gælder perioden 2011-2015. 

Med sin høje kvalitet og effektivitet bidrager den offentlige sektor samtidig til at sikre Danmarks høje velstand, erhvervsdeltagelse og økonomiske lighed. Det er med andre ord en offentlig sektor i verdensklasse, regeringen nu med sin såkaldte sammenhængsreform vil give en overhaling. Reformen skal blandt andet føre til bedre velfærd på tværs af de forskellige områder i det offentlige. 

At den offentlige sektor faktisk fungerer glimrende skal naturligvis ikke afholde nogen fra at ville gøre den endnu bedre og få mest muligt ud af resurserne. Heller ikke mig. 

Men der kan være grund til at huske på det fine udgangspunkt, når man vælger mål og midler for en reform. Eller som en højtstående embedsmand i den amerikanske administration sagde engang: "If it ain't broke, don't fix it." Han mente, at regeringer har det med at reparere på ting, der ikke er gået i stykker, mens de ikke gør noget ved det, der trænger. 

Innovationsminister på statsbesøg 

I begyndelsen af 2018 præsenterer regeringen et samlet program for sammenhængsreformen. Inden da samler statsministeren og ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde, inspiration ved blandt andet et dialogmøde for centrale aktører på Marienborg og ved at besøge kommunale arbejdspladser over hele landet. 

Efter invitation fra HK Stat har Sophie Løhde også takket ja til at komme på 'statsbesøg' – altså komme ud og opleve virkeligheden på en af de statslige arbejdspladser. Dem står der ikke så meget om i regeringens oplæg til sammenhængsreformen. Fokus er på sundheds- og velfærdsområderne, men ambitionerne om at ændre den offentlige sektor dækker alle områder, har innovationsministeren slået fast. 

Inddrag medarbejderne 

Jeg ser frem til at møde ministeren blandt dygtige statsansatte HK'ere inden længe. Og jeg glæder mig til som HK-forbundets repræsentant at deltage i dialogmødet i dag, fredag den 28. april, på Marienborg. Det er en god ide at inddrage aktørerne i den offentlige sektor – herunder medarbejderne og deres repræsentanter – i arbejdet med at forny og forbedre. Og inddragelsen bør ske både, når kuglerne støbes og i den dagligdag, der følger ude i stat, regioner og kommuner. 

Efter min mening har stat, regioner og kommuner mest af alt brug for politikere, der ikke vil styre detaljerne, men udstikke mål og fastholde og formulere de fælles værdier, som den offentlige sektor bygger på og understøtter. 

Politikere, hold jer på afstand 

Derfor bør en sammenhængsreform først og fremmest bidrage til enighed om, hvordan den offentlige sektor skal styres. Det skal stå lysende klart for både befolkning, folkevalgte og de offentligt ansatte ledere og medarbejdere, at der er armslængde mellem politikere og forvaltning: Politikerne sætter de politiske mål og rammer – og udviser så tillid til, at ledelser og de mange fagprofessionelle indfrier målene. 

Med den form for styring får ledere og medarbejdere ro til med høj faglighed og engagement at levere de velfærdsydelser, den service og den administration, som borgere og erhvervsliv har brug for.    

Samtidig står det højt på min tjekliste for en endnu bedre offentlig sektor, at politikerne prioriterer en tilstrækkelig bemanding. Der er grænser for, hvor langt såvel sygehuse som administrationsfolk kan køre på literen. Skandalen med Skats manglende inddrivelse af milliarder taler for eksempel sit tydelige sprog om konsekvenserne af at skære for hårdt for længe.  

At regeringen selv i sit oplæg lægger op til at give mere plads til fagligheden blandt de offentlige ansatte er vand på min mølle. Lad lægerne diagnosticere og operere, lad lektorerne undervise – og overlad papirarbejdet til dem, der er uddannet til det. Den arbejdsdeling vil give god mening og bidrage til at få enderne til at nå endnu bedre sammen i vores velfungerende offentlige sektor.

Politik

Bloggere

Log ind som medlem