English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

17. august 2017

Længe ventet dom i flyttesag: Det er mennesker, de rykker rundt med

I HK Stat er vi meget optagede af, at hvis man flytter rundt med folk, skal det ske sagligt og med ordentlige vilkår. De statslige arbejdsgivere taler om god arbejdsgiveradfærd, men det er bestemt ikke altid sådan, medlemmerne oplever deres beslutninger.

Statslige jobs flytter. Forandringer er et grundvilkår, og rigtig mange medlemmer i HK Stat har selv oplevet, at deres arbejde flytter. Nogle har prøvet at flytte med til den anden ende af landet. Mange har mistet jobbet, og nogle er endda blevet ramt af uvisheden adskillige gange og har fået besked om, at deres job skal flytte – igen.

I HK Stat har vi set forsøg på at give nye medarbejdere flyttepligt og forsøg på at inddrage juleaften og andre fridage. Og vi møder tillidsfolk, som fortæller, at de ikke kan få udleveret relevante oplysninger eller ikke kan få lov at bruge tid på deres tillidshverv. 

Vi taler løbende med de statslige arbejdsgivere, også om det pres, de lægger på hele det grundlæggende forhandlingssystem. Nogle ting løses lokalt af dygtige tillidsrepræsentanter. Andre sager løses ved en forhandling, hvor faglige konsulenter fra HK Stats afdelinger eller landsdækkende team er med. Nogle emner kan vi tage med til de kommende overenskomstforhandlinger. Og en del af sagerne ender i retten. 

Kort sagt: HK Stat værner om medlemmerne. Det er sådan det fungerer, hvis man er medlem af en seriøs fagforening. 

I sidste uge fik vi dom i en længe ventet retssag fra byretten i Randers. De statslige arbejdsgivere fra Finansministeriet mente ikke, at det var en væsentlig ændring at flytte tre helt almindeligt overenskomstansatte HK Stat-medlemmers arbejde i Statens Administration fra Viborg til Hjørring. Ét medlem besluttede – med baggrund i en række personlige vilkår ­– at hun godt kunne og ville arbejde i Hjørring. Vi fik forhandlet en "væsentlig ændring" til en anden, mens den tredje sag endte i retten.

Medlemmet bor i Randers og ville få 183 kilometer længere at køre hver dag. Ifølge Krak ville hendes rejsetid være dobbelt så lang som til Viborg – mindst 1 time og 20 minutter hver vej. Uden hensyn til vind og vejr, kø eller uheld. 

Alligevel fik hun besked om, at hvis hun ikke enten selv sagde sit job op eller mødte på job i Hjørring, ville hun blive bortvist. Det endte med en bortvisning og en retssag, men heldigvis fik hun kort efter nyt job tættere på. Efter lang ventetid kom dommen, hvor Retten i Randers gav os medhold i, at det selvfølgelig var en væsentlig ændring af hendes ansættelsesvilkår.  

Sagen er principiel, fordi staten flytter rundt med sine ansatte over hele landet. Medarbejdere, der tvinges til at sige op, kan i værste fald miste fratrædelsesgodtgørelse og lønforsikring for flere hundredetusind kroner.  

For mig har det hele tiden været et mysterium, at de statslige arbejdsgivere kan mene, at en flytning fra Viborg til Hjørring ikke er en væsentlig ændring i deres medarbejderes vilkår.  

Med dommen fra Randers har vi rettens ord for, at det er en væsentlig ændring. Og dommen slår fast, at der altid skal være en konkret individuel vurdering, hvis staten kræver, at en medarbejder skal flytte med sit job. Og det gælder uanset, hvilket ansættelsesområde der står i ansættelseskontrakten. Vi ved endnu ikke, om staten vælger at anke afgørelsen, men jeg håber, at dommen giver anledning til lidt eftertanke om, hvad god arbejdsgiveradfærd er. Der er heldigvis mange dygtige statslige chefer, der godt ved, at deres medarbejdere er en vigtig resurse. Men der er grund til at minde både ministre og topembedsmænd på Slotsholmen om, at det er altså mennesker, de flytter rundt med. 

Har du spørgsmål om flytning? Læs mere her: Skal din arbejdsplads flytte? – eller kontakt din lokale HK afdeling.

Udflytning

Bloggere

Log ind som medlem