HK.dk logo

01. september 2017

Finanslov bliver dyr for din arbejdsplads

DSB får kniven, omprioriteringsbidraget hærger stadig, og Skat får for lidt. Det er dyrt købt for lavere skat og billigere direktørbiler.

En umiddelbar reaktion, før alle 39 sider i finanslovsforslaget "Et trygt og sammenhængende Danmark" er nærstuderet og gennemarbejdet: Et stort træk på kassekreditten. Lidt ekstra til politi, forsvar og Kriminalforsorgen samt meget lidt til Skat. Og så en stor regning til DSB og den offentlige transport. 

Det er nogle af elementer i regeringens forslag til årets finanslov. 

Vi har set, at et flertal i Folketinget har lagt et tungt pres på regeringen. Før sommerferien pålagde et flertal udenom VLAK-regeringen at forbedre skattekontrollen. Det er positivt, at skatteministeren har skaffet lidt mere til at genoprette Skat, bare synd at statsministeren og finansministeren ikke lytter mere til det førnævnte flertal. Hvis man kigger på tallene, ser det ud til, at – udover regeringens tidligere udmeldinger – regeringen ønsker at bruge cirka 425 millioner mere om året.  

MEN, for der er et stort men i disse tal. De skjulte besparelser fortsætter med produktivitetskravet, der skærer 2 procent om året (omprioriteringsbidraget), og andre særbevillinger udløber. I Skat svarer det til mindst 300 millioner om året. Det giver ingen mening at fortsætte de besparelser, når man taler om, hvor vigtigt det er for samfundet at redde Skat. 

Skattevæsenet står over for en enorm opgave med at oprette 7 nye styrelser og flytte op mod 2.000 medarbejdere rundt i landet. Samtidig skal Skat rekruttere mindst 3.000 nye folk i de kommende år, og der er behov for massive investeringer i it. Det er som bekendt dyrt at flytte, rekruttere og oplære nye. Og i Skat ved vi, at videns-tab kan koste milliarder. Mange milliarder. 

Kontrolområdet får 100 millioner om året. I 2011 var der 1,2 milliarder kroner til kontrol; i år er der afsat 567 millioner. Med 100 millioner mere i de kommende år vil der stadig kun være halvt så meget til kontrol som for få år siden. 

Mens store biler skal være billigere, vil regeringen spare 2 milliarder kroner på DSB. Det er urimeligt, at togpendlere skal betale med dårligere offentlig transport for store biler og lavere skat. Regeringen lægger op til at høste besparelser i DSB, før man har hentet effektiviseringen. Hvordan er det lige, at erfaringerne er med at høste før man sår?  

Flytningen af statens arbejdspladser er stærkt underfinansieret. Nu taler Finansministeren om flere flytninger, men han afsætter kun 150 millioner kroner. Enten er der tale om forholdsvis få arbejdspladser, som skal flytte, eller også skal udgifterne – igen – findes på de berørte styrelsers egne budgetter, og så er det en sparerunde med fornyet pres på medlemmernes arbejdsmiljø og vilkår.  

Samtidig lægger regeringen op til at hæve 23 milliarder på vores fælles kassekredit og bruge dem på skattelettelser. Fremtidspenge kalder Ugebrevet Mandag Morgen dem. Også her advarer økonomer om, at man vil høste før man sår. Det hænger ikke sammen. 

Nå, tilbage til læsning af de mange sider i finanslovsforslaget, fortsættelse følger ;-) 

God weekend alle sammen.


Politik

Bloggere

Log ind som medlem