Som du måske har set i medierne eller i HK Stats nyhedsbrev, tager vi nu for alvor taget hul på forhandlingerne med innovationsminister Løhde (V) og hendes Moderniseringsstyrelse om dine løn- og arbejdsvilkår. ’Vi’ er forhandlerne i Centralorganisationernes Fællesudvalg, som repræsenterer alle statens ansatte ved forhandlingerne om OK18.

Vi har udsat starten af forhandlingerne det meste af en måned, mens vi ventede på godt nyt fra drøftelserne om arbejdstidsaftaler for lærerne i kommunerne og i staten. For nylig kom så meldingen om, at disse forhandlinger er inde i en god gænge. Sammenholdet blandt alle offentligt ansatte har vist sin styrke.

På trods af den usædvanlige optakt er planen fortsat, at vi går ind i det afsluttende forhandlingsforløb i Finansministeriet allerede om en uges tid. Målet er et forlig om løn og andre generelle vilkår for alle statens ansatte nogle dage derefter. Siden følger forhandlinger om blandt andre HK Stats særlige organisationsaftaler. Når både det generelle forlig og organisationsaftalerne er på plads, afgør du og andre medlemmer ved en urafstemning, om den nye overenskomst er god nok til jer. 

’Kan I nå det? Kan der komme en overenskomst ud af anstrengelserne på så kort tid?’ spørger du måske. Mit svar er ja. Jeg regner med resultater – det har medlemmerne fortjent. Ganske vist er der kort tid til deadline. Og ganske vist er arbejdsgrupper med embedsmænd fra både faglige organisationer og arbejdsgiversiden først for nylig gået i gang med at regne på kravene. Men alle har forberedt sig på forhandlingerne i månedsvis, ja nærmest siden OK15.

Spørgsmålet er nu, om vi skal nøjes med en lille aftale. Det vil sige en overenskomstfornyelse, hvor der ikke bliver skruet på ret mange knapper. Eller skal vi arbejde over for at kunne forhandle den fulde pakke? Min holdning er, at vi skal give den en ekstra skalle, arbejde hårdere og hurtigere for at få flest mulige af medlemmernes krav forhandlet og forbedret. Det har medlemmerne også fortjent. 

Og som jeg slog fast for nogle uger siden: Vi går til forhandlingerne for at nå et resultat. Uanset forløbet frem til forhandlingsstart har vi en række krav, som vi mener skal indfries i en ny overenskomst fra 1. april. Det gælder fx mærkbare lønstigninger til alle og en fritvalgsordning med valgmulighed mellem løn, pension og frihed.

Vil det lykkes at nå et resultat, som HK’erne og de andre grupper af statsansatte vil godkende ved en urafstemning? Det håber og tror jeg. Og hvis vi ikke når et resultat, som vi fra lønmodtagerside kan stå inde for, er vi naturligvis klar til en konflikt. Hvad det indebærer, kommer du til at høre mere om, hvis det bliver aktuelt. Lige nu skal jeg have forhandlertøjet på.