nordiske venner

20.-21. august 2019 blev den tilbagevendende konference for nordisk samarbejde mellem fagforeninger på det offentlige område afholdt i Helsingør. 

Sådan nogle gode naboer har vi heldigvis i Danmark. I slutningen af august var vi i HK Stat værter for to dages ‘sammenskudsgilde' af videndeling, hvor vi i Helsingør havde besøg fra vores gode kolleger, naboer og samarbejdspartnere i faglige organisationer fra Island, Færøerne, Norge, Sverige og Finland.

Gæsterne fra de nordiske lande talte både statslige arbejdsgivere og politiske ledere og medarbejdere fra fagforeninger på det statslige område.

Hver gang vi er sammen, bliver vi mindet om, hvor meget vi har til fælles. Vi er ikke bare vikinger, men deler en stor del af vores kultur og grundlæggende værdier.

Vi har med fællesskab og overenskomster i gennem tiden skabt enestående vilkår på de nordiske arbejdsmarkeder. 

Vi har alle omkring 6 ugers ferie, pension, ret til en grad af medindflydelse og barselsvilkår, som er blandt de bedste i verden.

Omvendt har vi accepteret, at vi kan blive fyret med nogle måneders varsel, og derfor har vi udviklet a-kassesystemet. Det giver et fleksibelt og roligt arbejdsmarked med høj produktivitet og et stort arbejdsudbud, fordi både kvinder og mænd arbejder. 

Udfordringerne ligner også hinanden.

Digitalisering, platformsøkonomi og 'prekarisering' betyder, at flere ansatte arbejder på løse eller flydende vilkår. Internationaliseringen betyder mere vandrende arbejdskraft og mere social dumping, og de kollektive nordiske aftaler kolliderer jævnligt med nye krav fra EU, som er designet til at beskytte arbejdstagere i lande med langt dårligere vilkår end vores. Her er det også godt at arbejde sammen med vores nordiske naboer.

Flere vælger også fællesskabet fra. Og det kan give arbejdsgivere på tværs af norden mod på at lægge pres på nogle af de goder, vi har opnået og haft længe.

Et andet eksempel er, at som her flytter både norske, svenske og finske statsjob rundt i landet, så også her kan både arbejdsgivere og fagforeninger dele vigtige erfaringer.

Den nordiske model hviler på 'et grundfjeld af tillid', som de siger i Norge. Sammen finder vi 'en løsning for alle', fristes jeg til at sige. #enløsningforalle

Nordisk flexicurity er kendt verden over, og vi skal naturligvis blive ved med at udvikle os. Her kan vi fx hente inspiration i Island, hvor alle arbejdsgivere nu skal aflægge regnskab for ligestilling. Sidste år trådte en lov nemlig i kraft, der pålægger arbejdsgivere til at dokumentere, at de praktiserer ligeløn. 

Vi har vores forskelle, og ikke alle udfordringer ser ens ud. Men vi kan være stolte af vores fælles udgangspunkt - en stærk velfærdsstat med en høj grad af sammenhæng.

Og i en tid, hvor verden kan virke usikker, er det jo godt at have gode naboer.