-Det er en stor udfordring. Den er spændende. Og det er uhyre vigtigt for samfundet, at den bliver løst. Sådan siger mange af vores nye medlemmer på skatteområdet.

Og jeg er sikker på, at den holdning deles af mange af deres kolleger fra andre faggrupper. Men kan vores hårdt trængte skattevæsen nu få de folk, som det har brug for? Det spørgsmål har på det seneste været debatteret i flere medier. Og det korte svar er heldigvis ja. Det kan de godt. Selvfølgelig er der udfordringer, når man står med en af Danmarkshistoriens største rekrutteringsopgaver. Men tallene viser, at det indtil nu er lykkedes at ansætte rigtig mange nye - især på HK- og AC-områderne.

Ifølge databasen lønoverblik er der nu godt 9.000 ansatte på hele § 9, som er Skatteministeriets område. Det er 2.000 flere end for bare et par år siden. Og samtidig er mange gået på pension, og de er også erstattet af nye medarbejdere.

HK’erne udgør den største personalegruppe i skatteforvaltningen og er kontor- og overassistenter, konsulenter, chef- og specialkonsulenter, it-specialister, ledere, og de har mange andre forskellige såvel skattefaglige som administrative jobfunktioner. I HK Stat har vi et tæt samarbejde med skattemyndighederne, og såvel vores afdelinger som HK Jobbørs gør et kæmpe arbejde for at hjælpe med rekruttering. 

HK har stadig medlemmer i hele landet, der står klar. Og der er et potentiale fra både andre statslige myndigheder, private arbejdspladser og blandt nyuddannede fx akademikere og administrationsbachelorer.

De senere år har mange banker skåret ned, og derfor får vi mange dygtige nye kolleger ind med en stærk ballast fra den finansielle sektor. Samtidig ser vi, at skattestyrelserne kan konkurrere og hente folk fra andre statslige myndigheder, som sakker bagud på eksempelvis løn eller arbejdsmiljø.

Og skattevæsenet er faktisk rigtig dygtigt til at uddanne elever. For eksempel er der lige startet 97 nye elever, og de erstatter et hold på knap 100 færdiguddannede. Efterhånden som de bliver uddannet med forskellige specialer inden for told og skat, ved vi, at mange af dem fortsætter i faste stillinger og går direkte ind og tager fat. 

På basis af erfaringerne vurderer vi i HK Stat derfor, at der også fremover vil være mulighed for at rekruttere folk med relevante kvalifikationer til den fortsatte genopbygning af skatteforvaltningen.

Skat har på flere områder udviklet gode introkurser og onboarding-forløb, men selvfølgelig tager det tid at lære så mange nye op. De mange flytninger og rekrutteringer tærer selvfølgelig på kræfterne hos de rutinerede medarbejdere, og derfor er det helt afgørende at sikre ro om finansieringen de kommende år, så vi ikke risikerer en ny stor udskiftning.

Vi Bakker op om ny struktur

I HK Stat bakker vi grundlæggende op om den nye struktur, hvor Skat blev delt op i 7 nye styrelser. Det vigtige nu er at sikre ressourcerne til at rette op og give de nye styrelser og de mange dygtige folk ro og tid til at bygge op. Jeg tror på, at det kan være godt for fagligheden med den nye struktur, men selvfølgelig tager det tid. Og fra HK Stat opfordrer vi ledelserne til at bruge alle muligheder for at holde på medarbejderne og modvirke yderligere kompetencetab. 

Skatteministeriet står fortsat over for enorme investeringer i både ny og mere it og flere medarbejdere. Mange opgaver kan kun løses manuelt, og selv med massive investeringer i it-udvikling vil der gå en længere årrække, hvor forbedringerne gradvist slår igennem. Derfor er jeg også glad for, at skatteminister Morten Bødskov vil tilføre flere permanente ressourcer og flere gange har understreget, at der er behov for at investere i såvel flere medarbejdere som teknologi.

HK'erne i skattevæsenet

HK Stats overenskomster dækker omkring 3.100 chef-, fag- og specialkonsulenter, it-folk, funktionsledere, kontor- og overassistenter og elever på tværs af alle dele af Skatteministeriets område. De arbejder side om side med andre faggrupper i alle hjørner af skattevæsenet fra it og data, kundeservice, indsats, inddrivelse og told til økonomi, HR og andre stabsfunktioner.