Problemerne er velkendte: Årtiers besparelser og politisk prioritering af hårdere straffe har sendt landets fængsler på katastrofekurs.

Både ansatte, indsatte og i sidste ende samfundet lider under krisen. Massiv mangel på fængselsbetjente, dårligt arbejdsmiljø, alarmerende højt sygefravær og alt for lidt tid til at resocialisere de indsatte og dermed forebygge, at de begår ny kriminalitet efter afsoningen.

En del af løsningerne, som politikerne absolut bør bruge i en kommende aftale om kriminalforsorgens indretning og økonomi, er også kendte og umiddelbart indlysende. Det gælder for eksempel ansættelse af flere fængselsbetjente og socialrådgivere.

En tur inden for murene

Mindre fokus har der nok været på den oplagte ressource, som de administrative medarbejdere – HK’erne – udgør. Den mangel vil jeg gerne råde bod på: Ansæt flere HK’ere i de danske fængsler og arresthuse. På den måde kan betjentene blive aflastet og koncentrere sig om arbejdet med de indsatte.

For at illustrere HK’ernes betydning og rolle i det daglige arbejde og samarbejde i fængslerne tager jeg læseren med en tur inden for murene på Enner Mark Fængsel.

Det topsikrede og lukkede fængsel erstattede i 2006 det nedslidte Horsens Fængsel. Der er normalt omkring 240 indsatte, men i lang tid har Enner Mark med de 6 meter høje mure omkring haft konstant overbelægning med ekstra køjer til flere fanger, end kapaciteten rækker til.

De store personalegrupper her er fængselsbetjente og værkmestre. Derudover er der for eksempel ansat sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og altså HK’ere.

Mindre tid til fanger og flere administrative opgaver

HK’erne har meget at gøre med behandlingen af klienternes sager. Det kan handle om at udbetale de indsattes løn, sekretærarbejde, administrative opgaver og hjælp ved for eksempel indstillinger om udgang for de indsatte.

Især sagsbehandlingen omkring de 240 indsattes forhold, forløbet i deres sag og registrering af den mere personlige udvikling hos de indsatte er blevet en større opgave. Og fængselsbetjentene har svært ved at nå deres administrative opgaver, fortæller de ansatte i Enner Mark.

Intet tyder mig bekendt på, at situationen er anderledes i landets øvrige fængsler og arresthuse.

Der bliver stadigt færre fængselsbetjente, og de tilbageværende bliver pålagt stadigt flere administrative opgaver. Resultatet er mindre tid til at visitere fanger, have kontakt med de indsatte og til at opfange signalerne mellem de indsatte, før en konflikt bryder ud.

Brug HK’erne til det, de er gode til

"Betjentene når ikke at komme i bund med sagsbehandlingen, for der er ikke nok tid til det administrative arbejde for dem. Alt skal efterhånden registreres, og den spareøvelse går ud over både medarbejderne, betjentarbejdet og de indsatte, mens det også sætter sig som stress i det meste af fængslet."

Sådan siger en afdelingssekretær og HK-tillidsrepræsentant. Hun har været ansat i Enner Mark i 13 år. Den erfarne fængselsansatte forklarer præcist, hvordan professionelle administrationsfolk kan frigøre tid til for andre faggrupper.

"Vi skal aflaste fængselsbetjentene. Det er oplagt, at hele kriminalforsorgen kunne bruge flere HK’ere til for eksempel sagsbehandlingen. Det er vi rigtig gode til, så brug os mere til det, vi er gode til. Så kan ’de blå’ arbejde fuldt ud med betjentopgaver i fængslet. De kan arbejde videre med det grundlag, vi skaber," siger afdelingssekretæren.

Og hun understreger, at HK’erne ikke skal løse opgaver, som kræver en uddannelse og funktion som fængselsbetjent. Det gælder eksempelvis fangetransporter.

Jeg er enig. Med flere omkostningseffektive HK’ere kan fængselsvæsenets øvrige faggrupper – først og fremmest fængselsbetjentene – fokusere på deres primære opgaver. Og HK’erne skal naturligvis ikke løse opgaver, der kræver en anden uddannelse og funktion.

Drop omprioriteringsbidraget

Kriminalforsorgen befinder sig i en kritisk situation med alvorlige og akutte udfordringer. Der er brug for en vifte af indsatser, når regeringen og Folketingets partier i disse uger forhandler en aftale om Kriminalforsorgens indretning og økonomi. HK Stats særlige anbefaling er altså sætte større fokus på den administrative og sagsbehandlende opgavevaretagelse. Kulegrav området og tilfør flere administrative og sagsbehandlende medarbejdere.

Og så et lille tip til politikerne: En af måderne at muliggøre sådan en administrativ oprustning på er helt at fjerne den tilbagevendende besparelse på to procent om året, som fortsat udhuler Kriminalforsorgens økonomi. Hvis man ikke dropper dette omprioriteringsbidrag i en ny politisk aftale, svarer det til at give med den ene hånd og tage nogle af pengene retur med den anden. Det kommer der ikke et bedre fængselsvæsen ud af.

Dette indlæg er også bragt i Altinget Embedsværk