I HK Stat har medlemmerne og jeg mange ønsker til de statslige arbejdspladser.

Man får som bekendt sjældent alle sine ønsker opfyldt, men hvis vi ikke får det hele i et kommende regeringsgrundlag, så er der jo lidt tilbage at ønske til næste år og ikke mindst til de kommende overenskomstforhandlinger i #OK24.

Og der kommer helt sikkert nye ønsker til næste år😉 Her er min foreløbige uprioriterede ønskeliste til den kommende regering og de statslige arbejdsgivere, for det hele er stærkt ønsket:

 1. Aktiv forebyggende indsats mod stress og det usunde arbejdspres. Alle statens arbejdspladser burde grundlæggende have et sundt arbejdsmiljø uden stress.
 2. Prioriteret og ansvarlig finanslov. Væk med andre grønthøstere såsom Vinterpakkens besparelser på de statslige budgetter.
 3. Fuldt STOP for useriøse angreb på administration. Anerkend vigtigheden af en professionel og omkostningseffektiv administration, og husk, at en velfungerende offentlig service og private virksomheders succes er hinandens forudsætninger.
 4. Alle personaleledere i staten tager ansvar for, at deres medarbejdere løbende får uddannelse og holder sig ”mindst lige så attraktive på jobmarkedet, som da de blev ansat”.
 5. Prioriter alle dele af straffesagskæden, og få skabt flertal bag den fornuftige flerårsaftale på Kriminalforsorgens område, som ellers er i fare.
 6. Lav en ny, god flerårsaftale på domstolenes område med fokus på HK’ernes muligheder for at nedbringe sagstiderne.
 7. Mere politi. Vi hører ofte politikere tale om flere politifolk, men lad os få en ny flerårsaftale for politi og anklagemyndigheden, som også har fokus på samspillet mellem faggrupper og på HK’ernes vigtige rolle for at skabe et endnu mere velfungerende politi.
 8. I den grønne omstilling skal og kan HK’erne udfylde en række centrale opaver og drive en sådan omstilling med et fokus på #Sammen er vi stærkere.
 9. Mere rummelighed i staten. Medarbejdere med fx ADD kan være en superkraft for arbejdspladsen, hvis de får de rette rammer. Staten bør tage ansvar som arbejdsgiver og skabe rammer for flere mennesker med en diagnose.
 10. Ansæt flere seniorer og hold på de erfarne folk. Gør som Fakta og lok flere til at blive lidt længere med gode fleksible tilbud. For et par år siden sendte skatteminister Morten Bødskov et hyrdebrev til sine ministerkolleger og opfordrede alle ministerier til at satse mere på seniorer. Siden da er der desværre ikke sket så meget synligt. Tænk, hvis staten satte som mål at blive Danmarks bedste arbejdsplads for seniorer!
 11.  Lad dommere dømme, forskere forske og studenter studere. Indfør #RetteKompetencer til rette opgaver som princip i staten, så andre faggrupper frigøres fra administrative opgaver.
 12. Tiltag imod inflation. Krisen kradser, og de statslige arbejdspladser skal naturligvis sikres, så de stigende priser ikke ødelægger driften.
 13. Stop den fordyrende brug af private vikarer i staten. Statens egne overenskomster kan sagtens rumme også midlertidige ansættelser, såvel i tid som i opgaveart.
 14. Fortsæt genopretningen af skatteforvaltningen. Hele velfærdssamfundets indtægter og befolkningens tillid, hviler på et velfungerende skattevæsen.
 15. Brug HK’ernes stærke fagligheder i den digitale omstilling af statens arbejdspladser.
 16. Ansvarlig og realistisk digitalisering på statens arbejdspladser med fokus på borgerne, medarbejderne og kompetenceudvikling.  Velfærd er også offentlige systemer og forvaltning, der virker.
 17. Chefer der lytter. Inddrag medarbejderne i udvikling og jagten på de bedste løsninger. Endnu bedre samarbejde på statens arbejdspladser og en bedre udnyttelse af SU-aftalen.
 18. Anerkend HK’ernes store værdi for de statslige arbejdspladser. Og lad vores overenskomstaftale leve med lokale lønstigninger til de hårdtarbejdende medarbejdere.
 19. Nyt forsvarsforlig med fokus på medarbejderne, de administrative kompetencer og ansvarlig finansiering.
 20. Fair opfølgning på Lønstruktur-komiteens arbejde.
 21. Anerkend de tillidsvalgte. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, klubber, bestyrelser og andre ildsjæle er med til, at den danske model og det gode partssamarbejde lever på de statslige arbejdspladser.
 22. Modvirk social dumping, og gør den fælles myndighedsindsats permanent på tværs af politi, Arbejdstilsynet, skatteforvaltningen mv.
 23. Stop udlicitering og unødig centralisering af serviceopgaver i staten. De påståede besparelser dækker som regel over serviceforringelser, øgede lokale udgifter og mindre indflydelse på den enkelte arbejdsplads.
 24. Og så til en julepakke, som jeg også ønskede mig sidste år. Og året før. Væk med omprioriteringsbidraget på hele statens område, og tag ansvar for at politiske besparelser også kræver politiske prioriteringer af, hvad der kan leveres fra statens medarbejdere.

Glæden ved at give er jo noget af det smukkeste, og endnu bedre er det at give noget, som man også selv gerne ville ønske sig. Her er muligheden for at de statslige arbejdsgivere ikke alene prioriterer arbejdspladser med et sundt arbejdsmiljø, stærke faglige fællesskaber og udviklende muligheder, men at det danske samfund vil få en endnu mere effektiv, velfungerende, hurtigere og mere holdbar statsadministration.

Et stærkere fundament for dansk velfærd. Det er 24 gaver, der vil blive ved med at give.

Glædelig december!