HK.dk logo

02. april 2014

Kommunalt paradis eller privat helvede?

Når offentlige opgaver skal flyttes fra en offentlig institution til en anden eller skal privatiseres, udløser det altid debat. Sådan skal det være i et demokrati!

Aktørerne er mange: Der er den engagerede medarbejder, som er bekymret for, om den nye institution kan løfte opgaven. Der er lederen eller borgmesteren, der ser sit råderum indskrænket.

Der er fagforeningen, der forsvarer arbejdspladser og bekymrer sig om hvilke løn- og ansættelsesvilkår, opgaven skal udføres under i fremtiden. Alt sammen legitime interesser, der bliver forsvaret.

Debatten bliver skinger
Men af og til kører diskussionen af sporet, og tonen bliver skinger. Bare se debatten om Udbetaling Danmark. Borgmestre har ført sig frem med eksempler på fejl og mangler i Udbetaling Danmarks mange millioner udbetalinger. Ja, selvfølgelig sker der fejl!

Det var der såmænd også eksempler på, da kommunerne havde opgaven.

Det er populært at føre sig frem med kritik af fejl i store systemer. Men det havde klædt de samme borgmestre, hvis de havde påtaget sig deres del af ansvaret for overflytningen af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark.

Nogle af fejlene skyldes måske, at de samme borgmestre ikke har været dygtige nok til at beskrive de mange arbejdsgange over for ledelsen i Udbetaling Danmark?

Medarbejderne er jo ikke blevet dumme og udygtige, fordi de har fået en ny arbejdsgiver.

Fagbevægelsen er altid på vagt, når stat eller kommuner vil privatisere. Oftest er hensigten at spare penge. Det sker sjældent, uden at løn og ansættelsesvilkår kommer under pres.

Offentlige opgaver skal ikke koste mere
Men fagbevægelsens medlemmer er også skatteydere. Derfor har vi en interesse i, at offentlige opgaver ikke koster mere end højst nødvendigt. Hvis samfundet kan få en gevinst ved at tage ny teknologi i brug eller ved at benytte sig af nye og moderne ledelsesformer, skal samfundet benytte sig af de muligheder – forudsat, at de lever op til demokratiske krav.

Samfundet kan naturligvis høste meget store økonomiske gevinster ved at samle og standardisere administrative processer. Det er baggrunden for Udbetaling Danmark. Om snitfladerne så er lagt de rette steder, og implementeringen har været dygtigt nok gennemført kan diskuteres.

Nogle debattører – også visse faglige ledere – har givet indtryk af, at alt kommunalt er fantastisk, og alt privat er forfærdeligt. At private virksomheder skal tjene penge til ejerne er selvsagt udgangspunktet.

Ligesom nogle ejere er mere grådige end andre. Det ændrer ikke på, at private virksomheder kan udføre mange af de funktioner, som traditionelt har ligget i offentligt regi med samme kvalitet og med respekt for de ansattes løn og ansættelsesvilkår. Og at privat ansatte er ligeså optaget af at levere et propert stykke arbejde som offentligt ansatte.

Privatansatte og offentligt ansatte i samme forbund
I fagbevægelsen har vi et særligt ansvar for, at debatten ikke bliver en sort/hvid diskussion om offentligt imod privat. Dansk fagbevægelse organiserer alle typer ansatte – privat og offentligt ansatte i de samme forbund og hovedorganisationer.

Det skulle vi gerne blive ved med. Fremover kommer vi til at se endnu flere eksempler på privatisering. De forløb skal vi også kunne håndtere.

(Debatindlæg bragt i Morgenavisen Jyllandsposten d. 2. april 2014)

Ansættelse Arbejdsmarked

Bloggere

Log ind som medlem