HK.dk logo

11. april 2014

Tak!

Urafstemningen om overenskomstfornyelsen er afsluttet. Afstemningen gav et overbevisende JA til det samlede resultat.

For HK/Privat er tallene historiske: Mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer deltog (50,8 %). Efter at deltagelsen i urafstemningerne har været faldende i alle LO-forbund gennem flere år, så er det en fornøjelse at se, at det forhold ikke er en naturlov. Med en åben kommunikation med medlemmerne forud for og under forhandlingerne og en didikeret og målrettet indsats fra tillidsrepræsentanter og faglige medarbejdere under afstemningen, så er den kedelige tendens blevet vendt! Det giver HK/Privat en styrket position.

Samtidig kan en næsten enig sektorbestyrelse konstatere, at mere end 9 ud af 10 medlemmer (91,3 %) var enige i vurderingen af resultatet og kvitterede med et massivt JA.

Tak til alle, der deltog i afstemningen! Og tak til de mange tillidsrepræsentanter og medarbejdere, der deltog i indsamlingen af stemmer.

Nu skal vi videre! Forhandlingsresultatet gav os en række nye muligheder. HK/Privat er i samarbejde med HK’s A-kasse ved at udvikle et færdigt koncept for de to timers rådgivning man nu har fået ret til i forbindelse med modtagelsen af en opsigelse. Den udvidede adgang til efter- og videreuddannelse skal følges op med en udvidet rådgivningsindsats. De nye muligheder for at gå fra ufaglært til faglært skal tages i brug. De nye værktøjer til at forsvare vikarernes rettigheder og overenskomsternes dækningsområde skal prøves af i virkelighedens verden. Samtidig skal der i mere systematisk form følges op på de indrømmelser vi fik i 2012 på overenskomsternes dækningsområde.

Så der bliver ikke noget med at hvile på laurbærerne. Vi skal videre!

Arbejdsmarked Overenskomst

Bloggere

Log ind som medlem