HK.dk logo

23. maj 2014

Stem den 25. maj

Søndag den 25. maj er der valg til Europa-Parlamentet og samtidig folkeafstemning om Danmarks tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol.

I HK/Privat afholder vi os normalt fra at give medlemmerne anvisninger på, hvordan de skal stemme. Det gælder også denne gang. Opfordringen herfra skal alene gå på, at man bør se sig godt for og ikke mindst lytte efter, hvilke partier der tager udgangspunkt i forsvaret af lønmodtagernes interesser.

At en dansk tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol vil gøre det både lettere og billigere for danske virksomheder - ikke mindst de små og mellemstore - at få og håndhæve deres patentrettigheder i næsten hele Europa, er der vist ikke mange, der har draget i tvivl.

Ej heller at det vil bidrage til at forsvare danske virksomheder og arbejdspladser. Derfor ser vi også arbejdsgiverorganisationerne agitere kraftigt for et ja.

Med nogle få undtagelser vil Danmarks vigtigste europæiske samhandelspartnere på den måde blive omfattet af de samme regler for patenter, på samme måde som Danmark vil kunne blive det. Den demokratisk-politiske regulering af det europæiske indre marked tager således endnu et skridt fremad.

Argumenterne imod går i det væsentlige da også på to helt andre forhold. For det første at en europæisk domstol skal kunne fortolke de regler, danske virksomheder skal arbejde under i Danmark - for så vidt angår patentreglerne.

Og dernæst en frygt for at der vil ske et skred i retning af, at der vil blive udtaget patenter på ting, der ikke i dag kan udtages patenter på. Lige fra menneskeligt DNA til tastaturgenveje og papirclips. En udvikling de fleste er enige om at modarbejde - patentdomstol eller ej.

Der var stor politisk og diplomatisk anerkendelse af statsministeren, da det under det danske EU-formandskab forrige år lykkedes at forhandle en aftale om den europæiske patentdomstol på plads.

Skiftende danske regeringer har arbejdet hårdt på det projekt gennem flere år. Det store flertal af europæiske lande tilslutter sig. Den fælles europæiske patentdomstol kommer.

Spørgsmålet er alene, om Danmark skal være med. Det er ærgerligt, at taktiske hensyn og parlamentarisk spilfægteri i Folketinget gør det nødvendigt med en folkeafstemning om et så ”nørdet” emne.

Men det ændrer alt sammen ikke på, at vi alle skal til stemmeboksene den 25. maj.

Opfordringen herfra er enkel og meget klar: Stem!

Leder bragt i maj-nummeret af HK/Privatbladet

Politik

Bloggere

Log ind som medlem