HK.dk logo

24. september 2014

Dagpenge

Den politiske debat for det meste af 2014 kan (næsten) sammenfattes i ét ord: dagpenge

Debatten har sit udspring i de stramninger, som de borgerlige partier vedtog tilbage i 2010. Det var dengang, efterlønsordningen også blev sat til afvikling. Det var det forlig, S og SF måtte acceptere, da de forhandlede regeringsgrundlaget på plads med Radikale Venstre.

Helle Thorning-Schmidts regering har flere gange haft held til at gennemføre forskellige ordninger, som har haft til hensigt at afbøde virkningerne af nogle af stramningerne: først den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden fra 2 til 2½ år, så akutjobbene, siden den særlige arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesydelsen. Men nogen varig løsning er det ikke blevet til.

Meget af debatten har desværre haft karakter af den rene talmagi. Hvem forudsagde hvad? Hvornår er man ”faldet ud”? Hvem er det mest synd for? Osv., osv. Men den interessante diskussion må handle om, hvilken type arbejdsmarked vi ønsker i Danmark. Ønsker vi et fleksibelt arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere hvert år frivilligt skifter arbejde?

Den slags spørgsmål vil de fleste nikke ja til. Spørgsmålet er, om stramningerne fra 2010 bidrager til at understøtte et sådant arbejdsmarked? Eller om de ikke i virkeligheden bidrager til, at vi får et mere stift og ufleksibelt arbejdsmarked?

Den udvikling vil formentlig fortsætte ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Hvis vi da ikke forinden har fået vendt udviklingen. Er det en udvikling, som arbejdsgiverne ønsker?

I HK ønsker vi et dynamisk dagpengesystem, som understøtter et fleksibelt og hurtigt omskifteligt arbejdsmarked. Et dagpengesystem uden urealistiske (gen-)optjeningskrav. Uden for mange begrænsninger i adgangen til uddannelse. Et system med fokus på at bringe folk videre.

Vi har taget vores del af opgaven på os.

HK har indført konceptet om KvikStart, hvor alle medlemmer hurtigt kan få en omfattende rådgivning om deres muligheder ved arbejdsløshed. Det koncept har vi i HK/Privat fulgt op på således, at de fleste af vore overenskomster nu giver mulighed for at modtage rådgivning i arbejdstiden, fra det øjeblik man har modtaget en opsigelse.

(Leder bragt i HK/Privatbladet 8/14)

Mister du retten til dagpenge Politik

Bloggere

Log ind som medlem