HK.dk logo

21. oktober 2014

Faget i fokus

Hvilke emner skal vi som fagforening beskæftige os med? Det spørger vi løbende repræsentative udsnit af medlemmerne om.

Svarene ligner hinanden fra gang til gang: Vi skal satse ”big time” på de ”hårde” faglige, juridiske og overenskomstmæssige vilkår, vi skal arbejde med trivslen og det psykiske arbejdsmiljø, og vi skal være tæt på medlemmernes job og faglighed. Det er en ren tilståelsessag!

Vi har i HK/Privat ikke været skarpe nok på den tredje af medlemmernes topprioritet: medlemmernes fag, job, faglighed, profession, eller hvad udtryk man nu benytter om det, man beskæftiger sig med til daglig. Det prøver vi nu at ændre på.

Længere fremme i bladet kan du læse mere om nogle af de nye aktiviteter, der bliver sat i gang i løbet af efteråret. Ambitionen er, at alle medlemmer mindst fire gange om året skal tilbydes aktiviteter, der retter sig direkte mod deres daglige job med økonomi, personaleadministration, salg og markedsføring, projektledelse, eller hvad det nu måtte være.

Ambitionen er videre, at vi skal opbygge netværk blandt medlemmerne omkring mere eller mindre bredt formulerede faglige emner. Netværk, som skal være drivende i udviklingen af nye aktiviteter rettet mod medlemmernes daglige funktion. Netværk, som kan være lokalt, regionalt eller nationalt funderede. Netværk, som kan være digitale eller ”analoge”. Netværk, som kan være permanente eller bare ét samlet netværk om en enkelt konkret aktivitet.

Vi forestiller også, at disse netværk kan fungere som afsæt for udviklingen og kvalificeringen af HK’s politik i forhold til de grund-, efter og videreuddannelser, der retter sig mod vores område. Som en del af denne oprustning omorganiserer vi os også rent organisatorisk. Tre af HK’s tværgående landsforeninger - Akademimerkonomerne (AMK), Dansk Markeds- og Akademiforening (DMA) og Landsforeningen For Kommunikation (LAK) - indstiller aktiviteterne ved årets udgang. De har gennem flere årtier bidraget til at forestå aktiviteter til de medlemmer, der havde uddannelser ud over den ”klassiske” EUD-uddannelse. De mange hundrede aktivister, der igennem årene har været med til at drive disse foreninger, er meget velkomne til at arbejde videre i den nye organisation.

Det er med udgangspunkt i deres tidligere indsats vi nu skruer yderligere op for indsatsen med aktiviteter inden for medlemmernes fag, sammen med en bred vifte af nye aktiviteter til alle HK/Privats medlemmer.        

Karriere Job og uddannelse

Bloggere

Log ind som medlem