HK.dk logo

01. december 2014

Politik? Ja tak!

Fra tid til anden popper diskussionen om fagbevægelsens tilknytning til bestemte partier op. Desværre for diskussionen, så foregår den ofte på et fejlagtigt grundlag.

HK besluttede på sin kongres i 2005 at indstille enhver økonomisk støtte til såvel partier som bestemte kandidater. Det var ikke en beslutning, der blev taget i enighed. Men det ændrer ikke på, at det er en beslutning, som vi i HK/Privat står vagt om. Fortæl det til enhver, der antyder andet!

Men det ændrer ikke på, at vi i HK fortsat er politiske. Når vi på vegne af mere end ¼ million medlemmer kræver ændringer i dagpengesystemet eller forstærket indsats mod social dumping, så er det politik.

Og når vi i HK/Privat har kastet os ud i slagsmål om lidt mere nørdede emner som ansættelsesklausuler, bredbånd, medarbejderinvesteringsselskaber, pensionsmæglere, reklameafgift og sociale klausuler, så er det moderne fagforeningspolitik!

Vi forfølger medlemmernes interesser ind på Christiansborg og om nødvendigt helt ind på ministerkontorerne. Det er ikke partipolitik, men politik til gavn for vore medlemmer.

Karakteristisk for HK/Privats indsats på denne front er netop, at vi ikke underlægger os partipolitiske hensyn.

Det har da også indimellem givet anledning til, at ”nogen” har følt sig foranledigede til at spørge, om vi dog ikke liiiige ville ”holde lidt igen”. Det agter vi ikke at gøre. Vi forfølger vores medlemmers interesser, så længe der er mulighed for at komme igennem med vore synspunkter.

Vi forbeholder os at bruge alle midler i den ”politiske værktøjskasse”! Annoncer i dagblade, samarbejde med journalister og medier, der vil rejse vores sager, egne høringssvar - eller gennem HK eller LO, udarbejdelse af notater og rapporter, møder og diskussioner med relevante ordførere og ”særlige politiske rådgivere” og om nødvendigt og muligt ministre. Nogle gange sker den slags arbejde i samarbejde med relevante arbejdsgiverorganisationer.

Vi lykkes (selvfølgelig) ikke altid. Men med en vedvarende og systematisk indsats lykkes det indimellem at få sat et (stort eller lille) aftryk på udformningen af forskellig lovgivning.

Vi blander os ikke i alt! Dyrevelfærd, krigen i Ukraine, reglerne for flygtninges muligheder for familiesammenføring og skæbnen for DR’s underholdningsorkester lader vi andre om at klare. Kun de spørgsmål, der kan få indflydelse på vores medlemmers beskæftigelse og løn- og arbejdsvilkår, bruger vi kræfter på.

Sådan må det være, når man vil føre fagforeningspolitik i det andet årti i det 21. århundrede.

Leder i november/decembernummeret af HK/Privatbladet

Politik

Bloggere

Log ind som medlem