HK.dk logo

19. januar 2015

Marked for køb og salg af arbejdskraft

ARBEJDSMARKED - smag engang på ordet! Udtrykket skal nemlig tages helt bogstaveligt - et marked for køb og salg af menneskelig arbejdskraft. 

På dette marked er der nogle grundlæggende mekanismer, som styrer priserne - på samme måde som på alle andre markeder.

Først og fremmest er prisen styret af udbud og efterspørgsel.

Stiger udbuddet, og/eller falder efterspørgslen, så tenderer prisen til at falde. Er det omvendte tilfældet, altså at efterspørgslen stiger, og/eller udbuddet falder, så vil prisen stige.

Heldigvis er det ikke markedskræfterne alene, der styrer løndannelsen.

Prisfastsættelsen (løndannelsen) er reguleret af funktionærlov, overenskomster og lønmodtagernes evne til at optræde kollektivt og til at vedligeholde og forbedre arbejdskraftens kvalitet gennem efter- og videreuddannelse.

Lønforhandlingerne foregår lokalt på de enkelte virksomheder. Enten mellem den enkelte medarbejder og virksomheden eller mellem alle - eller grupper af - medarbejdere og virksomheden. Statistikken afslører, at det er den sidste form, der kaster mest af sig.

En af HK/Privats vigtigste opgaver er at stille de bedst mulige værktøjer til understøttelse af de lokale forhandlinger til rådighed.

Vigtigst er overenskomsterne og deres lønbestemmelser. Hertil kommer HK/Privats lønstatistik. Vi bruger hvert år en del kræfter på at indsamle medlemmernes lønoplysninger. Vi kan glæde os over, at en stigende andel af medlemmerne også bidrager til lønstatistikken. Jo flere der bidrager, desto større vægt kan vi tillægge statistikkens oplysninger.

Lønstatistik 2014 ligger klar nu på MitHK - og den er blevet meget, meget nemmere at bruge som værktøj til lønforhandlingen.

Her kan man på et øjeblik sætte sin egen løn i forhold til den respektive branche, region, ansvarsniveau, anciennitet og meget mere.

Derudover kan alle medlemmer ved at henvende sig til arbejdspladsens kontaktperson i deres HK-afdeling få en ”håndholdt” vejledning til lønforhandlingen.

Ingenting kommer af ingenting - kun lommeuld!

Lige sådan med løn, lønforhandlinger og lønstigninger. Hvis vi ikke som lønmodtagere tager initiativet, sammenkalder kollegerne, arrangerer forhandlingen og præsenterer vores leder og arbejdsgiver for de gode argumenter og de relevante tal fra statistikken, sker der ingenting.  

Så på med vanten! 

Leder i HK/Privatbladet januar 2015

Arbejdsmarked Politik

Bloggere

Log ind som medlem