English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

17. februar 2015

FTF + LO = ?

I DANMARK er praktisk taget alle seriøse faglige organisationer tilknyttet en af de tre hovedorganisationer: AC, FTF eller LO. At det er mindst én for meget, er der vist bred enighed om!

Derfor er der også på initiativ af HK/ Danmarks seneste kongres (2013) sat gang i et udredningsarbejde mellem de to store hovedorganisationer (FTF og LO).

Her skal man søge at afdække alle berørings- og samarbejdsflader. Men også de store og små interessekonflikter, der selvfølgelig også er.

De fleste af HK/Privats medlemmer arbejder sammen med medlemmer af de øvrige LO-forbund (3F, Metal, Teknisk Landsforbund osv.). Men rigtigt mange arbejder også sammen med medlemmer af nogle af FTF-organisationerne (Farmakonomforeningen, PROSA, konstruktørerne med flere).

Karakteristisk for FTF-organisationerne for privatansatte er, at de kun yderst sjældent har succes med at få deres medlemmer omfattet af deres egne overenskomster. I HK/Privat har vi en strategisk interesse i, at endnu flere privatansatte funktionærer bliver omfattet af kollektive overenskomster. Både på vores eget organisationsområde og på naboområderne”. Det vil styrke hele lønmodtagersiden.

Her er splittelsen i to hovedorganisationer én af forhindringerne.

I HK oplever vi nogle gange, at der skal råbes lidt højere, når vi sammen med Teknisk Landsforbund søger at forfølge mere specifikke funktionærinteresser i LO - typisk i uddannelses- og funktionærretslige spørgsmål. Her må vi nogle gange finde vores samarbejdspartnere uden for LO.

Derudover har vi selvfølgelig sammen med alle andre lønmodtagere en fælles interesse i at styrke den daglige interessevaretagelse i forhold til det politiske system og i forhold til medierne.

Det er HK/Privats udgangspunkt. Men ikke alle i LO ser tingene på den måde.
Andre LO-grupper har en anden virkelighed - på arbejdspladserne og i forhold til interessevaretagelsen. Derfor er interessen for etablering af en ny hovedorganisation til afløsning af FTF og LO heller ikke lige stor alle steder. Fair nok.

Men det ændrer ikke på, at ledelserne i alle LO- og FTF-organisationer har en forpligtelse til at tage hul på en strategisk diskussion om, hvordan vi i fællesskab bedst møder et (næsten) nyt århundredes udfordringer.

Er vore kendte arbejdsmetoder tilstrækkelige? Hvordan skal vi prioritere vores kræfter i fremtiden? Er rammerne for de faglige organisationers samarbejde de rette? Eller skal vi søge at etablere nye rammer, der modsvarer udfordringerne?

Til denne diskussion har vi alle en forventning om, at de (indtil videre) tre kandidater til LO’s formandspost har hver deres markante bidrag.

Leder i februarnummeret af HK/Privatbladet

 

Arbejdsmarked Politik

Bloggere

Log ind som medlem