HK.dk logo

17. marts 2015

Småt, men godt

I DET NYE NUMMER af HK/Privat-bladet kan du læse om lønstatistikken og lønudviklingen for HK/Privats medlemmer gennem det sidste år. Det er positiv læsning!

Efter at lønnen har været gået helt i stå gennem kriseårene, så er der igen kommetgang i lønudviklingen. Det betyder, at købekraften igen er stigende for HK/Privats medlemmer. Ikke voldsomt og næppe noget, der holder finansministeren vågen om natten.

Det er en udvikling, som spejler den generelle udvikling i produktiviteten. Det er en udvikling, der er skabt af virksomhedernes ansatte, og som det kun er naturligt, at medarbejderne får del i gennem generelle lønstigninger.

Den ulige løn mellem mænd og kvinder består fortsat. Og den er fortsat betydelig (10 %). Den gode nyhed er, at det ser ud til, at forskellen mindskes. Heller ikke her er der tale om store og revolutionerende forandringer, men en fortsat udvikling i retning af lidt mere lige lønforhold.

Mere bemærkelsesværdigt er det, at lønforskellen mellem mænd og kvinder synes at blive større, jo mere ansvar man(d) påtager sig. Hvad er det for en logik, der siger, at et mere ansvarsfuldt job skal honoreres bedre, hvis en mand påtager sig jobbet?

Intet kommer af ingenting! Sådan er det også med den positive lønudvikling. Den er skabt af engagerede tillidsfolk og dygtige HK/Privat-medlemmer. Og måske - hvad angår uligelønnen - af moderne indstillede ledere, som kan gennemskue gamle og fordomsfulde kønsstereotyper.

HK/Privat vil fortsat understøtte den positive udvikling gennem udgivelse af lønstatistik, support af lokale lønforhandlinger og et falkeblik på de virksomheder, som fortsat opererer med kønsroller a la Matador.

Politisk har HK/Privat arbejdet på, at virksomhederne forpligtiges til at give tillidsrepræsentanterne alle relevante lønoplysninger. Det har ført til, at virksomhederne nu er blevet forpligtiget til at oplyse den enkelte medarbejder om, hvilken DISCO-kode man indberetter for vedkommende.

Det betyder, at du selv kan tjekke, om din arbejdsgiver lønner dig som ansat til almindeligt kontorarbejde, receptionist eller fx bogholder. Inden 2017 får vi også nye regler, som både skærper og udvider pligten til at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker virkning.

Kampen for ligeløn er ikke en sport for de utålmodige! Men vi kan dog glæde os over, at de mange små skridt bringer os i den rigtige retning!

Leder i HK/Privatbladet i marts 2015

Løn Arbejdsmarked Overenskomst

Bloggere

Log ind som medlem