HK.dk logo

20. april 2015

Hvor er Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl?

Den danske model er udfordret af Ryanair, som har meldt ud, at de ikke ønsker at indgå overenskomst med danske fagforeninger. De borgerlige politikere har været bemærkelsesværdigt tavse.

GENNEM HELE det moderne Danmarks historie har der været bred opbakning til den danske model for regulering af arbejdsmarkedet.

Selvfølgelig har der gennem tiden været drabelige kampe om enkeltelementer. Men principperne har der været enighed om, og de vigtigste ændringer har der (næsten altid) været bred opbakning til.

Men nu er systemet med kollektive overenskomster blevet udfordret af et af Europas største luftfartsselskaber, Ryanair, som åbent har meddelt, at de under ingen omstændigheder agter at lade deres arbejdsforhold regulere af overenskomster med danske fagforbund.

Tværtimod vil man fortsætte med at underbetale sit unge, overvejende øst- og sydeuropæiske kabinepersonale på et niveau, som vi ellers kun kender fra marginale hjørner af arbejdsmarkedet - typisk i landbruget.

Løn- og ansættelsesvilkår i konkurrerende virksomheder er som forbundne kar. Falder niveauet hos én virksomhed, falder det efterfølgende hos de øvrige.

Kommer Ryanair således igennem med at lønne sit i Københavns Lufthavn baserede personale på det niveau, vi kender fra selskabets øvrige baser, så vil det i løbet af få år underminere vilkårene for de ansatte i alle øvrige dansk baserede luftfartsselskaber.

Det må ikke ske, og derfor er der da også meget bred opbakning til Serviceforbundets varslede konflikt over for selskabet - i fagbevægelsen og i befolkningen.

Den danske model for regulering via kollektive overenskomster overlever kun, hvis alle parter bakker op.

Mens vi venter på den lidt omstændelige sagsbehandling i Arbejdsretten, kan vi jo så gætte på, hvorfor lederne af de to store borgerlige partier Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) har været så tavse i denne sag?

Støtter de bestræbelserne på at overenskomstdække alle væsentlige dele af det danske arbejdsmarked?

Eller venter de sammen med repræsentanter for diverse borgerlige tænketanke og studiekredse på det liberalistiske tusindårsrige, hvor fagforeninger er undtagelsen, overenskomster ukendte og lønmodtagerne overladt til sig selv i kampen mod arbejdsgiverne?

Hvad dækker tavsheden over?

Leder i aprilnummeret af HK/Privatbladet 2015


Arbejdsmarked Overenskomst

Bloggere

Log ind som medlem