HK.dk logo

19. maj 2015

Tag jer sammen!

Virksomhederne kan ikke råbe på uddannede medarbejdere,
samtidig med at de ikke tager ansvar for at sikre det nødvendige antal praktik- og lærepladser.

DET ER SVÆRT AT ÅBNE for en nyhedsudsendelse i fjersynet eller at slå op i en avis uden at støde på bekymrede arbejdsgivere, der beklager sig over truende ”flaskehalse” og mangel på ikke mindst faglært arbejdskraft.

På samme måde med diskussionen om vores uddannelsessystem. Den ender næsten hver gang i hændervridende bekymringer over, at de unge ikke tager de rette uddannelser - forstået som uddannelserne med den højeste beskæftigelsesfrekvens, nemlig de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Men paradokserne skriger til himlen, når de samme nyhedsudsendelser og aviser bringer de aktuelle tal for, hvor mange unge der forgæves leder efter en praktikplads.

En praktikplads, som er forudsætningen for, at man kan gennemføre en erhvervsuddannelse som elektriker, industritekniker eller kontorassistent.

Ingen har tal på de mange behjertede kampagner, som arbejdsgiverforeninger, erhvervsskoler, fagforbund og forskellige offentlige instanser gennem tiden har iværksat for at få arbejdsgiverne til at åbne virksomhederne for de praktikpladssøgende unge. Eller de forskellige ordninger for kontant præmiering af de virksomheder, der tog elever i praktik.

Alt sammen peger tilbage på beslutningstagerne i ikke mindst de større virksomheder. De er storforbrugere af veluddannet faglært arbejdskraft. Og med god grund!

For de fleste erhvervsuddannelser har er et internationalt højt niveau - i den udstrækning, der overhovedet er tilsvarende uddannelser at sammenligne med uden for landets grænser.

De samme virksomhedsledere, som den ene dag offentligt udtrykker deres frygt for mangel på arbejdskraft siger næste dag nej til at tage at tage elever i praktik. Eller tager kun et meget begrænset antal ind - et antal, der ikke står i forhold til deres forbrug af den samme type arbejdskraft.

Disse virksomhedsledere synes at være ”argumentationsresistente” på samme måde som teenageren, der ikke kan forstå sammenhængen mellem den manglende stigning i lommepengene og rodet på værelset!

Hvis repræsentanterne for de større virksomheder skal tages alvorligt i den offentlige politiske debat, må de tage ansvar i deres egne virksomheder.

Bloggere

Log ind som medlem