HK.dk logo

16. juni 2015

Bak op!

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter står stærkt, når de har engagerede kolleger, der bakker dem op.

I dette nummer af HK/Privat-bladet kan du læse fyldige reportager fra træffet for tillidsrepræsentanter 26. maj og konferencen for arbejdsmiljørepræsentanter i dagene 27. og 28. maj.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne er omdrejningspunktet for det faglige arbejde på de enkelte virksomheder. Derfor arbejder HK/Privat for, at vi får besat disse hverv alle steder, hvor overenskomster og lovgivning giver mulighed for at få valgt folk til disse poster. På samme måde, som sektoren og afdelingssektorerne efterfølgende ofrer en del ressourcer på at uddanne de valgte kolleger til at varetage hvervene på bedst mulig måde.

Stærke tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er som regel også veluddannede tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Men uddannelse og kendskab til alverdens regler og procedurer gør det ikke alene. Uden kollegernes opbakning går det ikke. Fælles for alle valgte repræsentanter er, at de ikke er stærkere end den opbakning og støtte, de får fra dem, de repræsenterer.

Så derfor skal vi alle bakke op om vore valgte kolleger. Sørg for at svare, når de mailer rundt og efterspørger holdningerne til lokale spørgsmål! Mød op, når de kalder kollegerne sammen. Oplys dem om alt, hvad du ser og hører, og som kan være af betydning for deres indsats på vegne af os alle sammen. Bidrag til diskussionen, når de valgte vil prøve holdninger og vurderinger af. Og husk at påskønne deres indsats!

Når du læser dette, så er resultatet af folketingsvalget kendt, og sommeren har forhåbentligt meldt sig med mere sol og mindre blæst og regn. Jeg håber, at alle HK/Privat-kolleger får en god sommer sammen med deres familier. Og at ferien bliver brugt ordentligt til at afkoble fra hverdagens stress og jag.

God sommer!

Tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant

Bloggere

Log ind som medlem