HK.dk logo

25. august 2015

Vi binder Danmark sammen

Hvordan vil HK’ernes job udvikle sig, og hvordan sikrer HK/Privat, at medlemmerne har kompetencerne til at matche kravene på fremtidens arbejdsmarked. Det skal debatteres på HK/Privats kongres i november, hvor deltagerne skal udstikke rammerne for en fagstrategi.

I DE FØRSTE DAGE af november holder HK/Privat sin tredje ordinære kongres i Kolding. Kongressen holdes under overskriften ”Vi binder Danmark sammen”. Bag dette stolte udsagn gemmer sig den kendsgerning, at HK/Privats medlemmers daglige indsats får tusindvis af danske virksomheder til at fungere. Uden deres indsats ville Danmark gå i stå!

Kongressens tema er netop denne daglige indsats. Hvad er det helt præcist, at HK/Privats medlemmer laver? Hvori består jobbet? I hvilke retninger udvikler jobbene sig? Hvilke krav vil vi blive mødt med i fremtiden? Hvilke job falder væk? Hvor kommer der nye typer jobfunktioner? Hvilken placering kan HK/Privats medlemmer få i virksomhedernes værdikæder i fremtiden?

Og ikke mindst: Hvad kan HK/Privat gøre som faglig organisation for at understøtte, at medlemmerne får de mest attraktive og fremtidssikre job? Hvilke aktiviteter skal vi tilbyde medlemmerne? Hvilke mål skal vi gå efter i forhold til vores grund- og efteruddannelser?

Kort sagt, hvad er HK/Privats fagstrategi?

Forud for kongressen er der sat et større udredningsarbejde i gang. Her prøver vi at opgøre, hvor mange medlemmer der er beskæftiget med områder som økonomi, salg, markedsføring, kommunikation osv.

I forlængelse heraf forsøger vi ved hjælp af en lang række interview med medlemmer og arbejdsgivere at afdække de vigtigste udviklingstræk i virksomhedernes krav til HK/Privats medlemmer. Det er vigtigt, at vi får et dybere kendskab til de mange fagområder, som HK/Privats medlemmer repræsenterer.

Siden efteråret har HK/Privat tilbudt alle medlemmer en lang række aktiviteter, som retter sig mod nogle af de mere almene kompetencer, som HK/Privats medlemmer forventes at beherske: forhandlingsteknik, interkulturel kommunikation, lean, mødeledelse, præsentationsteknik, projektledelse, storytelling og meget andet.

Disse aktiviteter vil fortsætte og løbende blive udviklet. Efter kongressen skulle vi gerne være blevet i stand til at sætte turbo på mere specifikke emner med relevans for mere afgrænsede grupper.

Ambitionen er også, at vi i forlængelse af kongressen bliver i stand til at etablere en række medlemsdrevne netværk, som løbende kan bidrage til at igangsætte og udvikle disse aktiviteter yderligere.

Der er således ikke grund til at frygte, at de kongresdelegerede kommer til at kede sig! De står nemlig med en vigtig og meget konkret fagpolitisk opgave foran sig: udviklingen af HK/Privats fagstrategi.
Arbejdsmarked Karriereudvikling Uddannelse

Bloggere

Log ind som medlem