HK.dk logo

22. september 2015

En stærk lønstatistik

Ambitionen for dette  års indsamling til HK's lønstatistik, at flere sender løntal ind. For jo flere, der deltager, jo stærkere et værktøj er statistikken.

Hvert efterår indsamler HK/Privat lønoplysninger fra tusindvis af medlemmer.

Oplysningerne indgår i den lønstatistik, som udkommer hvert år i januar - på nettet og i forskellige trykte udgaver.

En god lønstatistik er et af de bedste redskaber ved en lønforhandling. Det ved alle, der har forberedt og gennemført en lønforhandling.

Dansk Arbejdsgiverforening og Danmarks Statistik udarbejder også hver deres lønstatistik. Men de kan desværre ikke bruges på samme måde som HK/Privats lønstatistik.

Dansk Arbejdsgiverforenings statistik indeholder kun lønoplysninger fra medlemsvirksomhederne i de forskellige arbejdsgiverforeninger. Og Danmarks Statistiks lønstatistik indeholder kun oplysninger fra virksomheder med mere end 10 ansatte. Og så er de begge behæftede med den alvorlige skavank, at de først udkommer lang tid efter, at lønoplysningerne er indsamlet.

HK/Privats statistik bygger på lønoplysninger fra alle typer virksomheder i alle størrelser, og oplysningerne er kun få måneder gamle, når man kan studere dem første gang.

Gennem de seneste år har en stigende andel af medlemmerne bidraget til lønstatistikken. Den tendens håber vi vil fortsætte. Jo flere der bidrager til statistikken, jo større er validiteten.

Sektorbestyrelsen i HK/Privat har derfor sat sig som mål, at mere end halvdelen af alle beskæftigede medlemmer skal bidrage til dette års statistik.

På nogle virksomheder har tillidsrepræsentanten påtaget sig opgaven med at indsamle lønoplysningerne. Det letter opgaven for organisationen. Så (også) det skal tillidsrepræsentanterne have tak for!

Herfra skal der lyde en klar og tydelig opfordring til alle medlemmer af HK/Privat om at bidrage til indsamlingen af lønoplysninger - uanset om det går via tillidsrepræsentanten, eller du selv indberetter.

Betragt det som et af dine bidrag til det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen - og i HK/Privat.
Overenskomst Løn

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk