HK.dk logo

24. september 2015

Indslusning på ordnede vilkår findes i dag

Arbejdsmarkedet har aftaler og vilkår, der kan rumme flygtningene, så der er ingen grund til at udtænke nye løsninger.

Børsen har de seneste dage været fyldt med forslag til at få flygtninge og indvandrere i arbejde. Men desværre rammer de velmente forslag forbi skiven.

For eksempel Ole P. Kristensen og Dansk Flygtningehjælps Andreas Kamm, der plæderer for indslusningsløn.

Kamm giver selv udtryk for, at han ikke er ekspert i den danske model, men at den trænger til at blive moderniseret op mod det moderne samfund. Det er dog Andreas Kamms viden om den danske model, der trænger til at blive moderniseret. For det er allerede muligt at få flygtninge og andre med særlige behov ind på det danske arbejdsmarked uden at skabe løntrykkeri.

I vores overenskomster bruges der mindstelønninger. Oveni i de lønninger kan medarbejderne få tillæg for dygtighed, erfaring og andet. Kun meget få får den rene mindstesats, men det kan nye og uerfarne medarbejdere imidlertid til en start. Voksenlønninger kan altså tilpasses til den enkeltes kunnen.

I erhvervsuddannelserne er der heller ikke tale om fuld eller højeste lønsats fra dag 1. Her starter elever og lærlinge på et lavere niveau end førnævnte mindstesats. Det stiger gradvist, hvert år uddannelsen varer, og i takt med, at elever og lærlinge bliver dygtigere.

Desuden har DA og LO tilbage i 2002 aftalt den såkaldte trappemodel, der nøje beskriver, hvordan eksempelvis flygtninge, gennem et tilrettelagt forløb, kan komme i fast job på en virksomhed gennem et fastlagt forløb med uddannelse, praktik, løntilskud og til sidst et ordinært job på virksomheden. Det ordinære job er her altafgørende for at undgå misbrug og lavtlønscirkus.

Brugen af trappemodellen har indtil nu ikke været overvældende. Måske fordi flygtninge og indvandrere i stor stil kom i job af sig selv før finanskrisen. Måske kender virksomhederne ikke mulighederne. Ligesom de gode folk, der har udtalt sig til Børsen, øjensynligt heller ikke gør.
Arbejdsmarked Overenskomst

Bloggere

Log ind som medlem