HK.dk logo

20. oktober 2015

Vi binder Danmark sammen - hver dag

HK/Privats medlemmer skal have bedre adgang til efter- og videreuddannelse, så de med deres viden og kompetencer er med til at styrke og udvikle virksomhederne.

I dette udvidede kongresnummer af HK/Privatbladet kan du læse 13 portrætter af 13 dygtige HK/Privat-kolleger. De 13 repræsenterer samtidig de 13 fagområder, som HK/Privat fremefter vil udbyde sine fagrettede aktiviteter gennem.

Og det bliver med udgangspunkt i de samme 13 områder, at HK/Privat-kongressen i de første dage af november skal diskutere og udvikle fagpolitikken for alle HK/Privats medlemmer.

Samtidig repræsenterer de 13 fagområder bredden i HK/Privats medlemsskare. Bortset fra egentlige handelsvirksomheder (detail og engros), så er HK/Privats store organisationsområde repræsenteret i næsten alle private danske virksomheder. Der er praktisk taget ikke et led eller funktion i nogen virksomhed, hvor der ikke er - eller burde være - et medlem af HK/Privat ind over.

Dermed har HK/Privats medlemmer en helt central rolle, når det gælder om at udvikle og styrke virksomhedernes produktivitet.

Det handler ikke om, at de eller deres kolleger skal knokle livet af sig. Det handler derimod om, at de ved at dygtiggøre sig kan bidrage til at udvikle såvel deres egen som hele virksomhedens produktivitet.

Ingenting kommer af ingenting - kun lommeuld! For at HK/Privat-medlemmerne kan udfylde denne rolle, kræver det, at de får reel adgang til efter- og videreuddannelse, og at virksomhederne er klare og præcise i deres udmeldinger om, hvad de forventer af medarbejderne - i morgen, I næste uge og næste år.

Og det kræver, at den faglige organisation kan inspirere og understøtte medlemmerne i deres søgen efter relevant efter- og videreuddannelse.

Endelig forudsætter denne udvikling, at de overenskomstbaserede uddannelsesrettigheder udvikles. Forventningen er, at HK/Privat-kongressen kan tage et stort skridt i at bringe os videre i den retning.

Se bladet her, (pdf).

Efteruddannelse Uddannelse Arbejdsmarked

Bloggere

Log ind som medlem