HK.dk logo

01. december 2015

Vellykket kongres


I de tre første dage af november afviklede HK/Privat sin tredje ordinære kongres. Det var en vellykket kongres - vellykket i flere henseender:

  • vellykket, fordi kongressen var ramme om mange, engagerede og vellykkede diskussioner,
  • vellykket, fordi kongressens vigtigste beslutninger blev taget i stor enighed,
  • vellykket, fordi kongressen var fremadskuende,
  • vellykket, fordi kongressen tog en historisk beslutning om at igangsætte en omfattende fagstrategi og endelig
  • vellykket, fordi kongressen blev afviklet i en rigtig god og kollegial stemning.

Set fra et medlemsperspektiv vil det nye år vil blive præget af udmøntningen af fagstrategien i form af en bred vifte af fagligt orienterede aktiviteter.

Derudover vil det nye år blive præget af, at hele organisationen yderligere skærper sit fokus på indsatsen for at organisere flere - ikke mindst unge - medlemmer, øge overenskomstdækningen og øge indsatsen for flere tillidsvalgte.

På mødet den 4. december 2015 er der lagt op til, at HK/Privats sektorbestyrelse beslutter at bruge 30 millioner kroner af formuen til lokalt ansatte arbejdsplads-organisere i alle otte afdelinger - medarbejdere, der skal forestå den opsøgende og arbejdspladsrettede
medlemsorganisering.

De bliver omdrejningspunktet for HK/Privats offensive aktiviteter i den kommende kongresperiode.
Endelig vil HK/Privats 2016 blive præget af forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2017.

Tilbage er der kun at ønske alle medlemmer og deres familier en god jul og et godt nytår!

Bloggere

Log ind som medlem