HK.dk logo

19. januar 2016

Pension

Et af HK/Privats vigtigste opgaver er at sikre, at medlemmerne får mest ud af deres indbetalinger til den tredje alder.

På den sidste dag i 2015 fik hele landet besked om en royal selvpensionering. Det skabte naturligt nok en del debat. Men ingen udtrykte dog frygt for, at den nyslåede royale pensionist ikke ville kunne opretholde sin sædvanlige levestandard.

Sådan er situationen ikke for HK/Privats medlemmer. De skal som pensionister leve af en indkomst sammensat af folkepensionen og udbetalinger fra ATP, LD og deres arbejdsmarkedspension. Det giver ikke mulighed for en særlig royal levefod! De, der har mulighed for det, supplerer da også med privat opsparing.

Derfor er hver krone vigtig, og derfor er det afgørende, at vi sikrer os, at der ikke er nogen, der forgriber sig på vores arbejdsmarkedspensioner. Det sker typisk, når arbejdsgiveren placerer opsparingen i et af de kommercielle pensionsselskaber.
Det er selskaber, der først og fremmest er sat i verden for at give afkast til deres ejere (typisk en bank).

Danske pensionsselskaber er ikke kriminelle. Men gennem et for den enkelte uigennemsigtigt væv af betaling af investeringsomkostninger, driftsherretilskud, forsikringspræmier og pensionsmæglere trækkes der milliarder ud af almindelige danske lønmodtageres pensionsopsparinger. Penge, den enkelte skulle have haft udbetalt som pensionist. 

Derfor rummer alle HK/Privats overenskomster så vidt muligt bestemmelser, der placerer opsparingen i nonprofit - selskaber, der er kontrolleret af arbejdsgiverne og lønmodtagerne i fællesskab.
De fleste kender navnene: Pension for Funktionærer (PPF), Sampension, PensionDanmark og Industriens Pension.

Længere fremme i bladet kan du læse en historie om en opmærksom tillidsrepræsentant, der undrede sig over meget høje administrationsomkostninger. Efter tillidsrepræsentantens henvendelse til HK/Privat og siden til virksomheden bliver opsparingen flyttet til PFF - den rammeaftale, som HK/Privat sammen med HK/Handel, Teknisk Landsforbund, Dansk Erhverv og Dansk Industri har med PFA. Alt i alt en opbyggelig historie.

Men historien bliver først rigtig god, hvis den fører til, at endnu flere kolleger og tillidsrepræsentanter får kigget deres pensionsordninger efter i sømmene. I praktisk taget alle tilfælde, hvor opsparingen er placeret i et kommercielt selskab, vil det kunne betale sig at flytte opsparingen til PFF. I den proces står HK/Privats afdelinger til rådighed.

HK/Privat arbejder i øvrigt på at kunne tilbyde sine ikke-overenskomstdækkede medlemmer adgang til ordninger, der svarer til de gode ordninger, som de overenskomstdækkede medlemmer er omfattet af. Det kommer I til at høre mere om, når de sidste ting er på plads.
Pension

Bloggere

Log ind som medlem