HK.dk logo

22. februar 2016

Flygtningene og arbejdsmarkedet

Flygtninge skal integreres på samme vilkår som andre, der står uden for arbejdsmarkedet.

Debatten om, hvordan vi som samfund håndterer de mange flygtninge, er igen eksploderet. Nogle vil omdanne Danmark til en nordisk version af det hedengangne DDR med bomme og pigtråd - andre kan ikke få øje på problemerne.

Men bortset fra yderfløjene er langt de fleste enige om, at vi ikke ønsker, at vi udvikler en stor etnisk underklasse, som hutler sig igennem på samfundets skyggeside.

Den type samfund kender vi fra andre steder på kloden. Det er samfund, hvor man bruger flere penge på fængsler og politi end på skoler og uddannelse. Den slags samfund er ikke rare at leve i!

Derfor skal vi sikre, at integrationen virker. HK er en stor og ansvarlig samfundsaktør. Derfor påtager vi os også et medansvar for, at den arbejdsmarkedsmæssige integration fungerer.

Det har været HK/Privats udgangspunkt i forhold til de netop påbegyndte trepartsforhandlinger - med tre vigtige randbemærkninger:
For det første skal integrationsindsatsen ikke bruges til at ødelægge den danske arbejdsmarkedsmodel. Visse grupper blandt arbejdsgiverne og de borgerlige har åbenlyst spekuleret heri. I HK/Privat har vi været helt entydige i vores modstand mod indførelsen af indslusningsløn.

Altså en model, hvor vi skulle acceptere, at arbejdsgiverne skulle kunne ansætte folk til en lavere løn - alene fordi de kom fra Syrien eller Afghanistan.

Hvis nogen skal have en lavere løn, så er det, fordi de er under uddannelse. En uddannelse, der slutter med, at man oppebærer en helt almindelig løn.

For det andet ønsker vi ikke, at dem, der i forvejen står i udkanten af arbejdsmarkedet, skal opleve, at de bliver ”overhalet” af andre. Bliver der undervejs i trepartsforhandlingerne udviklet nye og kloge værktøjer til at føre folk ind på arbejdsmarkedet, så skal de være tilgængelige for alle - uanset fødested.

For det tredje ønsker vi at sikre os, at alt for ”fingernemme” arbejdsgivere ikke får mulighed for at udnytte forskellige former for ”støttet ansættelse” til at fortrænge andre, ansat på ordinære vilkår. Det er der desværre eksempler på fra såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Og når det er klaret, så venter en række andre påtrængende problemer: manglen på praktikpladser, et presset arbejdsmarked uden megen plads til seniorer, voksende stress-problemer, samspilsproblemer i vores pensionssystem, manglende økonomiske muligheder for, at voksne kan videreuddanne sig, osv. osv.
Arbejdsmarked Politik

Bloggere

Log ind som medlem