HK.dk logo

15. marts 2016

It-sikkerhedskultur efterlyses

Der er brug for større fokus på it-sikkerheden i forhold til personfølsomme data. Og uddannelse i at håndtere dem.

Der er heldigvis en stigende opmærksomhed omkring sikkerheden for de uendelige mængder af følsommer oplysninger, som hver dag behandles og distribueres gennem virksomhedernes it-systemer og via internettet.

Der er flere vinkler på problemet:
En af dem handler om myndighedernes overvågning af kommunikationen på internettet og mobil-nettet.

En anden handler om, hvordan det løbende afsløres, hvordan store it-systemer tilsyneladende står pivåbne for, at uvedkommende kan hente følsomme informationer ud af systemerne – følsomme for det enkelte individ og følsomme for virksomhederne.

Der er en udbredt erkendelse af, at der mangler medarbejdere, der har kompetencerne til at håndtere denne udfordring. Derfor presser HK/Privat da også på for, at der udbydes uddannelse, som modsvarer denne opgave.

Men der er også en anden vinkel - hvem er det, der i dagligdagen håndterer disse uendelige mængder af følsomme informationer? Det er et langt stykke hen ad vejen HK’erne, der har denne centrale opgave - ligesom HK’erne også i andre sammenhænge er dem, der binder virksomhederne sammen.


Derfor har vi også - som faggruppe og som fagorganisation - en særlig forpligtigelse til at være dem, der forsvarer it-sikkerheden og til stadighed påpeger svaghederne i procedurerne og i systemerne. Og det uanset om det handler om lemfældig omgang med cpr-numre og passwords eller manglende firewalls.

Problemet er bare, at i alt for mange virksomheder er det at påpege den slags som at bande i kirken om søndagen. Kritik af it-systemerne er lig kritik af cheferne - og det er ikke altid karrierefremmende!

Lad os få en it-sikkerhedskultur - en arbejdspladskultur, hvor det er legalt at påpege og diskutere svaghederne i procedurerne og systemerne.
Politik

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk