HK.dk logo

15. marts 2016

It-sikkerhedskultur efterlyses

Der er brug for større fokus på it-sikkerheden i forhold til personfølsomme data. Og uddannelse i at håndtere dem.

Der er heldigvis en stigende opmærksomhed omkring sikkerheden for de uendelige mængder af følsommer oplysninger, som hver dag behandles og distribueres gennem virksomhedernes it-systemer og via internettet.

Der er flere vinkler på problemet:
En af dem handler om myndighedernes overvågning af kommunikationen på internettet og mobil-nettet.

En anden handler om, hvordan det løbende afsløres, hvordan store it-systemer tilsyneladende står pivåbne for, at uvedkommende kan hente følsomme informationer ud af systemerne – følsomme for det enkelte individ og følsomme for virksomhederne.

Der er en udbredt erkendelse af, at der mangler medarbejdere, der har kompetencerne til at håndtere denne udfordring. Derfor presser HK/Privat da også på for, at der udbydes uddannelse, som modsvarer denne opgave.

Men der er også en anden vinkel - hvem er det, der i dagligdagen håndterer disse uendelige mængder af følsomme informationer? Det er et langt stykke hen ad vejen HK’erne, der har denne centrale opgave - ligesom HK’erne også i andre sammenhænge er dem, der binder virksomhederne sammen.


Derfor har vi også - som faggruppe og som fagorganisation - en særlig forpligtigelse til at være dem, der forsvarer it-sikkerheden og til stadighed påpeger svaghederne i procedurerne og i systemerne. Og det uanset om det handler om lemfældig omgang med cpr-numre og passwords eller manglende firewalls.

Problemet er bare, at i alt for mange virksomheder er det at påpege den slags som at bande i kirken om søndagen. Kritik af it-systemerne er lig kritik af cheferne - og det er ikke altid karrierefremmende!

Lad os få en it-sikkerhedskultur - en arbejdspladskultur, hvor det er legalt at påpege og diskutere svaghederne i procedurerne og systemerne.
Politik

Bloggere

Log ind som medlem