HK.dk logo

19. april 2016

Faglighed og netværk

Netværk, hvor medlemmer kan inspirere og sparre med hinanden - og med HK-medarbejdere, er en af byggestenene i HK/Privats arbejde med at styrke medlemmernes faglighed.

HK/Privats kongres i november sidste år gav grønt lys til en kraftig udvidelse af de aktiviteter, der sigter mod at styrke medlemmernes faglighed. Kongressen brugte en hel dag på temaet.

Kongressen vedtog, at alle medlemmer mindst to gange pr. halvår skal tilbydes aktiviteter, der retter sig mod deres specifikke faglighed. For eksempel er der allerede udbudt kurser i den nye årsregnskabslov for regnskabsmedarbejdere, kurser i supply chain management for ansatte inden for logistik og spedition samt personalejura for HR-ansatte.

Men fagstrategien handler ikke kun om, hvad HK/Privat kan tilbyde medlemmerne. Den handler også om, hvad medlemmerne kan tilbyde hinanden - og HK/Privat. Derfor arbejder vi med at kunne tilbyde deltagelse i en lang række medlemsdrevne faglige netværk - netværk, som er defineret mere eller mindre snævert i forhold til konkrete fagligheder og udfordringer.

Som man kan læse om længere fremme i dette og i kommende numre af HK/Privatbladet, så er der allerede godt gang i en række netværk.

I øjeblikket uddanner vi i HK/Privat medarbejdere og engagerede medlemmer til på professionel vis at kunne facilitere faglige netværk.

Over tid håber vi, at disse netværk kan udvikle sig og komme til at fungere som kilde til viden, inspiration og input til vores uddannelsespolitik og til vores repræsentanter i de forskellige uddannelsesinstitutioners bestyrelser og uddannelsesudvalg.

Sidder du med et emne, udfordring eller problemstilling, som du gerne sammen med andre HK-kolleger vil arbejde mere og dybere med, så send en mail på netvaerk@hk.dk.

Alt sammen handler det om at sætte HK/Privats medlemmer i stand til at fastholde deres plads på arbejdsmarkedet og gøre dem i stand til at gribe nye jobmuligheder.

Netværk Efteruddannelse Uddannelse

Bloggere

Log ind som medlem