HK.dk logo

24. maj 2016

OK17

Så er forberedelserne til næste års forhandlinger om fornyelse af HK/Privats landsoverenskomster gået i gang! 

I HK/Privatbladet kan du læse om den største forsamling af tillidsrepræsentanter i HK/Privats historie: Næsten 350 tillidsrepræsentanter tog i dagene 12. og 13. maj hul på diskussionerne om, hvilke emner og temaer HK/Privat skal prioritere.

I juni besøger afdelingerne op mod 1.000 arbejdspladser for at snakke med medlemmerne om, hvad der er vigtigt i deres arbejdsliv, om, hvad der måske skal ændres - og om, hvad der ikke skal laves om på.

I september skal sektorbestyrelsen sammenfatte de mange input og formulere de præcise krav til den toneangivende ”Industriens Funktionæroverenskomst”. Senere følger alle de øvrige overenskomster.

Overenskomsterne er omdrejningspunktet for HK/Privats faglige arbejde. Hver uge bliver nye virksomheder omfattet af en af HK/Privats overenskomster, og endnu flere medlemmer får på den måde adgang til de goder, der flyder af overenskomsterne: regler for lønforhandling, arbejdstidsbestemmelser, indbetaling til pension, ret til efteruddannelse, løn under barsel, ret til at vælge en beskyttet tillidsrepræsentant, feriefridage, fritvalgskonto osv. osv.

Mellem overenskomsterne består en stor del af det faglige arbejde i at vejlede medlemmer (og arbejdsgivere) i fortolkningen af de mange og ofte lidt snørklet formulerede bestemmelser. Og rejse de faglige sager over for de arbejdsgivere, som ikke kan - eller vil - forstå reglerne.

Jeg skal ikke så tidligt i forløbet fremhæve nogle temaer frem for andre. Men mon ikke at medlemmerne efter tre ”krise-overenskomster” forventer, at den fortsat stigende indtjening i virksomhederne også vil give sig udtryk i reelle forbedringer for dem, der hver dag binder virksomhederne - og Danmark - sammen.

Overenskomst OK2017

Bloggere

Log ind som medlem